Karolinska Institutet, KI

Nyinstiftat pris: Skandias Lennart Levi-priset

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:22 CEST

Professor Lars Alfredsson vid institutet för miljömedicin blir den förste att erhålla Skandias Lennart Levi-pris vid Karolinska Institutet. Han får priset för sin hälsofrämjande forskning och inspirerande utbildningsinsatser.

Det nyinstiftade Skandias Lennart Levi-priset har tilldelats Lars Alfredsson, professor i epidemiologi vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Han får priset för sitt bidrag till att främja människors hälsa genom högklassig forskning om orsaker till sjukdom och ohälsa samt genom sina inspirerande utbildningsinsatser.

- Lars Alfredsson bedriver sedan länge epidemiologisk forskning i världsklass och har under de senaste åren varit exceptionellt framgångsrik, säger professor Nancy Pedersen, ordförande i priskommittén.

Den epidemiologiska forskningen är bland annat inriktad mot genetiska och miljömässiga orsaker till reumatoid artrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Lars Alfredssons tidigare forskning har även den varit gynnsam och fokuserade på exempelvis psykosociala faktorers betydelse för hjärt-kärlsjukdom samt rörelseorganens sjukdomar. Lars Alfredsson har en unik kunskap om epidemiologisk teori och metodik, och kan snabbt sätta sig in i komplicerade frågeställningar kring detta område.

- Han är därtill en hängiven lärare som trots en växande forskningsverksamhet fortfarande engagerar sig i och bidrar till utbildning av nya generationer epidemiologer, säger Nancy Pedersen.

Professor Lars Alfredsson föddes 1950 i Stockholm. År 1983 avlade han medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet och fyra år senare erhöll han en docentur i epidemiologi. Sedan 1994 har han tjänstgjort vid enheten för hjärt- kärlepidemiologi vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och utnämndes den 15 april 2002 till professor i epidemiologi. Lars Alfredsson har medverkat i cirka 200 vetenskapliga publikationer.

Nyinstiftat pris
Skandias Lennart Levi-pris har instiftats i samband med professor emeritus Lennart Levis 80-årsdag och kommer att delas ut årligen under fem år till internationellt framstående forskare. Priset ska ”belöna forskning, utbildning och informationsspridning som syftar till att främja människors hälsa, utveckling, produktivitet, kreativitet och/eller välbefinnande, från vaggan till graven”.

Juryn består av professorerna Nancy Pedersen, Göran Elinder och Åke Nygren, alla vid Karolinska Institutet. Priset på 100 000 kronor delas ut vid Karolinska Institutets årliga installationsceremoni i Berwaldhallen som i år infaller den 3 november.

Pressbild bifogas.

För frågor kontakta:
Professor Nancy Pedersen, prodekanus för forskning och ordförande i priskommittén
Tel: 08-524 874 18 eller 070-664 55 28
E-post:
nancy.pedersen@ki.se

Pristagare professor Lars Alfredsson
Tel: 08-524 874 88 eller 070-561 45 10
E-post:
lars.alfredsson@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66 eller 070–614 60 66
E-post:
sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.