Nyköpings kommun

Nyköping har fortsatt bra företagsklimat

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 12:19 CEST

Nyköpings hamnar på plats 107 i den ranking över kommunernas företagsklimat 2013 som organisationen Svenskt Näringsliv presenterade 6 maj. Det innebär att Nyköping backar 13 placeringar men fortfarande hamnar över snittet bland Sveriges 290 kommuner.

- Enkäten gjordes 2013 och förändringar har redan gjorts kopplat till den detaljerade rapporten från Svenskt Näringslivs undersökning vi fått under våren, säger näringslivschef Maria Karlsson. I den näringslivsstrategi som nyligen lanserades har Nyköpings kommun och näringslivet tillsammans satt höga målsättningar för vårt framtida näringslivsklimat. Nu satsar vi tillsammans på konkreta aktiviteter och insatser och vår senaste näringslivsstudie visar att företagen i Nyköping växer och mår bra.

Områden som förbättrats jämfört med året innan är skolans attityder till företagande (ranking 23), tillgång till kompetens (ranking 67) och allmänhetens attityder till företagande (ranking 103).

Ett område där Nyköpings resultat försämrats och som kommunen direkt kan påverka är ”informationen från kommunen till företagare”.
- Vi har sedan årsskiftet infört företagsluncher i Nyköping med aktuell information om vad som händer i kommunen, säger kommunalrådet Urban Granström (S) som också är övertygad om att kommunen är på rätt väg. Vi har även genomfört det första informationstillfället i en rad kopplat till Ostlänken.

Kommunens nyhetsbrev till företagen har uppgraderats och ett arbete med att förbättra Näringslivssidorna på webben har påbörjats. För att säkra tätare dialog med företagarna och tydligare peka på företagsperspektivet i olika förändringsarbeten har näringslivsenheten och kommunikatörerna inom de olika divisionerna också ett närmare samarbete. Ett exempel är den täta dialog som skett med näringsidkare på Östra Storgatan i samband med planeringen av ombyggnationen.

- En av de viktigaste parametrarna för att nå ett starkt företagsklimat är en god dialog mellan näringslivet och kommunen, säger Maria Karlsson. För att åstadkomma detta är det avgörande att ha bra förståelse för varandras perspektiv och att kommunens serviceerbjudande är tydligt både externt och internt.

Förutom det löpande arbetet med ständiga förbättringar planeras ytterligare ett antal konkreta aktiviteter under året:
Stora Mötesdagen 22 maj. Denna dag kommer tjänstemän och politiker att genomföra företagsbesök. Syftet med dagen är att politiker och tjänstemän inom kommunen ska få en direkt inblick i vardagen hos ett antal av de företag och därmed bättre förstå företagarens perspektiv och vad som kan hjälpa dem att utvecklas.

Samspelet 19 augusti. Denna dag samlas ett urval av företagare, politiker och tjänstemän för att spela ”kommunspelet” där man utifrån verklighetstrogna scenarier diskuterar hur olika ärenden borde hanteras. Syftet med dagen är att få ökad förståelse för varandras utgångspunkt och hitta områden som kan förbättras eller där det finns ett gap mellan förväntan och utfall.

Återrapportering samspelet 16 september. Utifrån all insamlad information från samspelsdagen presenteras en rapport om förbättringsområden.

September-Oktober. Interna workshops för att skapa handlingsplaner kopplat till aktiviteterna, rankingen och vår nöjd kund (NKI) mätning.
Parallellt pågår arbetet både inom kommunen och hos övriga företagsfrämjande aktörer som ställt sig bakom den nya näringslivsstrategin med att sjösätta de aktiviteter och handlingsplaner som krävs för att verkställa strategin.

Prioriterade områden:
• Kompetensförsörjning
• Företagsetableringar
• Nyföretagande
• Innovation
• Lokal strategi och plan för besöksnäringen
• Handels- och stadskärneutveckling

- Vi vill också passa på att gratulera Oxelösunds kommun som klättrat 130 placeringar och är den kommun som klättrat mest i hela Sverige, säger Maria Karlsson. Mycket bra med tanke på att vi är ett gemensamt företagsområde som gör en rad aktiviteter tillsammans.

Positivt för regionen är också att Trosa fortsätter att vara bland topp fem i landet. Sörmlandskommunerna Katrineholm och Vingåker tillhör också de som klättrat mest i Svenskt Näringslivs enkät om Företagsklimatet i landets kommuner.

Här följer landets topplaceringar:
1. Solna
2. Sollentuna
3. Upplands Väsby
4. Trosa
5. Vellinge

Kommuner som klättrat mest:
Oxelösund + 130 placeringar
Ale + 102
Vingåker + 102
Katrineholm + 75
Tidaholm + 73

Frågor om näringslivsarbetet i Nyköpings kommun, kontakta näringslivschef Maria Karlsson, tfn 073 - 426 88 42.

Svenskt Näringslivs undersökning om Företagsklimatet bland landets kommuner.