Nyköpings kommun

Nyköping satsar på Vård- och omsorgscollege

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 16:16 CET

Kommunstyrelsen i Nyköping beslutade på måndagen att anslå 150 000 kronor för
bildandet av ett Vård- och omsorgscollege i Sörmland - en samverkansform på regional
och lokal nivå för att utveckla utbildningar och verksamhet.
- Satsningen görs för att tillgodose kompetensen inom området, säger Anne-Marie
Wigertz, ordförande i äldre- och handikappnämnden. Ett Vård- och omsorgscollege
kommer att betyda mycket för försörjningen av kompetent personal i Nyköping
och övriga Sörmland.
Vård- och omsorgscollege är ett skyddat varumärke som får användas på lokala och
regionala utbildningar när kvaliteten är tillräckligt hög. Utbildningsnämnden i kommer
under 2010 att svara för kostnaden för en certifiering av ett Vård- och omsorgscollege i
Nyköping.
- Utbildningsbehovet är stort inom vård och omsorg, säger Torbjörn Olsson, ordförande
i utbildningsnämnden i Nyköping. Genom Vård- och omsorgscollege
erbjuds ungdomar och vuxna en modern utbildning på alla nivåer inom yrkesområdet.
Bildandet av ett Vård- och omsorgscollege innebär också att samverkan ska ske mellan
arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningssamordnare för att tillgodose efterfrågad
kompetens inom området.
Frågor om Vård- och omsorgscollege kontakta
Anne-Marie Wigertz, ordförande i äldre- och handikapnämnden, tfn 073 – 662 20 03
Torbjörn Olsson, ordförande i utbildningsnämnden, tfn 073 – 662 20 06
Göran Hedin, nämndansvarig tjänsteman, tfn 0155 – 24 83 04