Nyköpings kommun

Nyköping träffar investerare på mässa i Cannes

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 14:34 CET

8 – 11 mars deltar från Nyköpings kommun kommunalrådet Urban Granström, Samhällsbyggnadschef Kenneth Hagström och chefen för enheten Näringsliv och tillväxt Ann-Margreth Karlsson på den årliga Fastighets- och investerarmässan i Cannes i Frankrike MIPIM
(Marché International des Professionnels de L´Immobilier).

Stockholms stad har deltagit på mässan sedan 1994 som ett led i den internationella marknadsföringen. Deltagandet har skett i samarbete med aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Stockholm Business Region samordnar Stockholm Business Alliance (SBA) med syfte att marknadsföra regionen internationellt. Deltagandet på MIPIM är en del i det arbetet.

2011 kommer 20 kommuner och 21 fastighetsbolag att medverka i en gemensam monter inom ramen för Stockholm Business Alliance arbete. Syftet är att marknadsföra medlemmarna inom SBA som en plats för investeringar.
- Vi åker till Cannes eftersom det är det absolut effektivaste sättet att nå svenska och utländska investerare på ett och samma ställe under några dagar, säger Urban Granström. Både svenska och utländska investerare vill träffa mig som kommunalråd i diskussionerna. Kenneth Hagströmoch Ann-Margreth Karlsson är med eftersom de har djupare kunskap i dessa ämnen.
- Just nu pågår en intensiv planering av mässan, berättar Ann-Margreth Karlsson. Vi bokar in investerare, tar fram bra säljmaterial och kartor där investerare kan tänkas bygga, mm.

Genom Stockholm Business Alliance kommer möten och seminarier att arrangeras där Nyköping deltar.
- Vårt mål är att träffa rätt personer, berätta vad Nyköping har att erbjuda och sedan följa upp vårt arbete i Cannes med ett långsiktgt säljarbete när vi kommer hem, säger Kenneth Hagström.

MIPIM, som är årligt återkommande sedan 1990, är en av de mer tongivande mässorna när det gäller utländska investeringar inom SBA-regionen. Mässan hade förra året drygt 17 000 besökare. 3 700 investerare från 81 länder var på plats och16 kommuner från Stockholmsområdet besökte mässan och deltog i de aktiviteter som Stockholm Business Alliance (SBA) och andra utställare erbjöd.

För frågor kontakta Ann-Margreth Karlsson, tfn 073 - 773 76 78