Nyköpings kommun

Nyköping utvecklar kusten, hamnen och landsbygden

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 15:06 CEST

Hur ska Nyköpings kommun på bästa sätt utveckla kusten,
hamnen och landsbygden?
Inför kommunstyrelsens nästa sammanträde, läggs ett förslag fram där enheten Strategi och Tillväxt, tillsammans med Bo och Bygga, får i uppdrag att ta fram ett förslag till samordning, utveckling och planering av kuststräckan, Nyköpings hamn och landsbygden.
- Kusten, hamnen och landsbygden är tre av Nyköpings starkasta sidor, menar kommunstyrelsens ordförande Göran Forssberg. Nu behöver vi ta fram en strategisk plan som visar hur vi på bästa sätt kan utveckla dessa områden.
Det handlar inte om en fysisk plan, utan mer om strategiska överväganden.