Nyköpings kommun

Nyköping väljer gröna lån som bidrar till klimatomställning

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 11:42 CEST

Nyköpings kommun finansierar gärna stora byggen och ombyggnader med gröna lån. Lånen är attraktiva för kommunen eftersom de bidrar till en klimattålig tillväxt, är billigare och samtidigt är en del av kommunens övergripande mål.

Brandholmens reningsverk som erbjuder guidade turer för allmänheten på tisdag 29 augusti, har byggts om och finansierats med gröna lån.

Reningsverkets teknik från 60-talet var uttjänt och behoven stora. Nu är det ombyggt för cirka 55 miljoner kronor och klarar de nya miljö- och kapacitetskraven.

- Genom att välja gröna lån bidrar Nyköpings kommun till en hållbar utveckling, säger Malin Hagerström (MP), kommunalråd i Nyköpings kommun. En annan aspekt är att de gröna lånen sätter tryck på finansmarknadens aktörer att fundera över vad pengarna går till. Det blir ett sätt för kommunen att ta ansvar för miljön i samhällsbyggandet.

Kommunen har redan använt 100 miljoner kronor till gröna lån och i mitten av augusti omvandlades äldre lån på 200 miljoner kronor till gröna. Det är Kommuninvest som medger lånen eftersom sättet att bygga främjar en övergång till lägre koldioxidutsläpp. Energieffektiviseringarna och användningen av förnyelsebara energikällor minskar kommunens totala klimatpåverkan.

Nyköpings kommun har bland annat Hållbar tillväxt och Grön omställning som övergripande mål. Till de fastigheter som finansierats med gröna lån hör även om- och tillbyggnaden av Svalsta förskola, trygghets- och äldreboendet Myntan och Alphaskolan.

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 

Maria Fredriksson, ekonomichef Nyköpings kommun, tel 0155-45 75 54, epost maria. fredriksson@nykoping.se 

eller:

 Mikael Karlsson, chef för Kommunfastigheter, Nyköpings kommun, tel 073-66 22 346, epost mikael.karlsson@nykoping.se 

eller:

 Malin Hagerström, kommunalråd (MP) Nyköpings kommun, tel 0155-257581, epost malin.hagerstrom@nykoping.se