Nyköpings kommun

Nyköpings kommun går före och stödjer ett Fossilfritt Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 11:35 CET

Nyköpings kommun ska ställa sig bakom regeringens initiativ om ett Fossilfritt Sverige.

- Nyköping har ett ambitiöst miljöarbete och går före i den gröna omställningen, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP). Då är det självklart att Nyköping också är med och tar ansvar och bidrar till ett fossilfritt Sverige.

Nyköpings kommun har genomfört åtgärder som minskar det fossila beroendet och klimatutsläppen bland annat genom energieffektiviseringar och utbyte av fossil energi för uppvärmning i fastigheter. Från den 1 januari 2016 går all kollektivtrafik på förnybara bränslen och kommunen har 100 procent förnybar el inom organisationen.

I linje med den kommande Klimat- och energistrategin samt kommande Transportstrategi tar nu Nyköpings kommun nya steg i den gröna omställningen.

Deklarationen om Fossilfritt Sverige
Delar av deklaration i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige lyder så här: Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. FN:s klimattoppmöte i Paris är den bästa chans världen har att enas om ett avtal som skapar förutsättningar för att hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt.

Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före:

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.

2. Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.

3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Förslaget om att stödja ett Fossilfritt Sverige presenteras för kommunstyrelsen måndag 14 december. Här föreslår man också att kommunikationsavdelningen får i uppdrag att genom kommunens kanaler uppmana andra att ansluta sig och göra egna insatser för ett Fossilfritt Sverige.

Frågor om förslaget att stödja ett Fossilfritt Sverige, kontakta Malin Hagerström, tfn 0155 - 45 75 81.