Nyköpings kommun

Nyköpings kommun köper Väderbrunn

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 08:56 CET

Nyköpings kommun planerar att köpa gården Väderbrunn mellan Skavsta och E4:an.
Fastigheten har ett bra och attraktivt läge och marken kan nu få stor betydelse när Nyköping utvecklas västerut.

- Genom köpet av Väderbrunn får vi tillgång till ett attraktivt område som kan användas vid eventuella framtida markbyten när kommunen växer, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. Aktiv planering och strategiska markköp är viktigt för att Nyköping ska kunna utvecklas långsiktigt och hållbart.

Till att börja med kommer gården att arrenderas ut.
Förslaget till avtal innebär att Nyköpings kommun köper Väderbrunn för 53,5 miljoner kronor. Köpet ska godkännas av kommunstyrelsen och fullmäktige.