Nyköpings kommun

Nyköpings Vård och Omsorgschef slutar

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:15 CEST

Ledningsgrupp fortsätter arbetet med
att utveckla verksamheten och reducera kostnader

Nyköpings kommuns chef för Vård och Omsorg, Gunilla Hjelm Wahlberg, har idag valt att lämna sitt uppdrag. Ann Malmström tillförordnas som divisionschef.

Hon kommer tillsammans med områdescheferna Anne Ringdahl, Ewa Karlzon och Hilkka Rajala att bilda en ledningsgrupp som fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten och reducera kostnaderna.
- Det är alltid olyckligt med ledarbyte mitt i en pågående process, säger kommundirektör Erik Carlgren. Gunilla Hjelm Wahlberg har drivit ett stort förändringsarbete i division Vård och Omsorg och har startat mycket viktiga förändringsprocesser med såväl organisation, resursfördelningssystem, som att reducera kostnader.

Det politiskt beslutade sparkravet för verksamheten är för perioden 2004-2006, att på 3 år minska kostnaderna med 70 miljoner. Merparten av detta har Gunilla Hjelm Wahlberg genomfört, med hjälp av sina medarbetare.

- Nu gäller det att fokusera på det fortsatta arbetet med att utveckla en effektiv, tydlig och professionell organisation, fortsätter Erik Carlgren. Vi ska fortsätta arbetet med att förankra mönsterarbetsplatsen och se till att leverera bra verksamhet så att brukarna/vårdtagarna kan känna att de är nöjda med verksamheten. Medarbetarna i verksamheterna gör ett fantastiskt arbete och vi ska se till att de får fortsatt stöd och support.

Information om Gunilla Hjelm Wahlbergs avgång lämnas under måndagen till medarbetarna inom division Vård och Omsorg, kommunens ledningslag, politiker och fackliga organisationer. Information om förändringarna läggs också ut på kommunens intranät Kanal N och Nyköpings hemsida www.nykoping.se.

Gunilla Hjelm Wahlberg lämnar omgående sitt uppdrag. Kommunledningen har accepterat hennes uppsägning och förhandlingar om avgångsvillkor har påbörjats.

Ann Malmström tillförordnas som divisionschef. Hon är idag sakkunnig inom äldreomsorgen och var under en period i den tidigare organisationen chef för äldreomsorgen i Nyköpings kommun.

Ev frågor kontakta kommundirektör Erik Carlgren, tfn 0155 – 24 83 60.