Vägverket

Nykterhet och hastighet viktiga satsningar

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 15:24 CEST

- Bra att regeringen föreslår att den långsiktiga inriktningen i trafiksäkerhetsarbetet ligger fast! Det är viktigt med kontinuitet och uthållighet och samtidigt bygga på med allt fler effektiva åtgärder. Ett antal sådana förslås också i propositionen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i en kommentar till den Trafiksäkerhetsproposition som idag presenterats. Vägverket vill särskilt lyfta fram de insatser som gäller hastighetsanpassning och trafiknykterhet.

- Det är också positivt med de förslag om bättre körkortsutbildning som innebär att blivande körkortshavare får en större insikt om risker kring alkohol, bilbälte och hastighet. Kombinationen med den nu föreslagna förbättringen av körkortsutbildningen tillsammans med de andra förändringar som Vägverket arbetar med ska ge en modernare och mer effektiv utbildning, menar Ingemar Skogö.

De förändringar som föreslås i propositionen bör kunna bidra till att vi har en större möjlighet att uppnå det av riksdagen satta etappmålet om en halvering av antalet dödade från 1996 års nivå till 2007. Det kommer emellertid att behövas insatser från alla delar av samhället för att det ska kunna vara möjligt att nå målet 2007, och inte minst att hastighetsöverträdelser, onykterhet och körning utan bilbälte minskar kraftigt. Den kraftsamling som pågår i stora delar av landet där bl a kommuner, landsting, transportnäringen och andra företag ingår, är ett mycket positivt inslag i trafiksäkerhetsarbetet.

Uppdraget att se över hastighetsgränserna så att de efterlevs och får en hög acceptans är viktig. Vägverket välkomnar en långsiktig övergång till ett modernt hastighetsgränssystem, där vi tar större hänsyn till fordonens och vägarnas säkerhet. Allmänhetens acceptans och förståelse bör därigenom kunna öka. Utbyggnaden av Automatisk trafiksäkehetskontroll – ATK är samtidigt ett avgörande inslag i strävan att få alla att följa dagens och framtida hastighetsgränser.

Regeringen vill satsa på att förhindra onyktra förare i trafiken. De föreslår att alla nya bilar efter år 2012 ska förses med alkolås. Vi ser mycket positivt på kraftfulla åtgärder mot rattonykterhet och alkolås är en väsentlig del av alla metoder som måste komma till stånd. Vägverket vill dock understryka att alla samhällets aktörer måste medverka för att åstadkomma en nykter trafik.

Arbetsgivare, sociala myndigheter, sjuk- och hälsovården, transportnäringen och biltillverkarna är några viktiga aktörer som kan ta ett stort ansvar för trafiknykterheten.
Huvudkontoret


--------------------------------------------------------------------------------

Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge. Telefon: 0243 - 750 00. Telefax: 0243 - 758 25. e-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243 - 751 66. Mo bil: 070 - 321 93 44. Telefax: 0243 - 759 85. e-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243 - 751 38. Mobil: 070 - 693 68 70. Telefax: 0243 - 759 85. e-post: thomas.andersson@vv.se