Folkpartiet

Nylander: Våra värsta farhågor besannas!

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 14:28 CET

- Våra värsta farhågor om budgeten ser vi nu förverkligas. Sverige står inför 6 magra år.

Det säger Christer Nylander, ledamot av finansutskottet (fp), i en kommentar till Ekonomistyrningsverkets nya budgetprognos.

- Regeringen måste använda en minst sagt tvivelaktig metod för att klara utgiftstaket i år och låter bli att betala EU-avgiften i tid. Det blir ännu dyrare, eftersom Sverige nu måste betala en straffavgift. Och dessutom gör det problemet nästa år ännu svårare. I budgeten för 2004 har regeringen en marginal på bara 0,2 tusendelar av utgifterna. Det var redan från början en för liten marginal. Nu gör ESV-prognosen att utgiftstaket bryts nästa år med 5 miljarder kronor. För att undvika det kommer regeringen även nästa år att tvingas till nya panikbesparingar.

- Svensk ekonomi är i akut behov av en annan politik. ESV visar att underskotten i statsbudgeten kommer att fortsätta. Om inte politiken läggs om kommer det att bli 6 år i rad med underskott. Statsskulden kommer att öka och därmed också räntebetalningarna. De långa sjukskrivningarna går över i förtidspensioneringar.

- ESV:s prognos understryker starkt hur nödvändigt det är med en annan ekonomisk politik än den socialdemokratiska. En företagarvänligare politik som främjar tillväxt, avbetalning på statsskulden och kraftfulla åtgärder för att få bukt med de galopperande sjukskrivningarna är vad som behövs - till att börja med, säger Christer Nylander (fp).

Bild på Christer Nylander för fri publicering finns här:
http://riksdagen/folkvald/ledamotr/ledamot/ChristerNylander.htm

Christer Nylanders hemsida: www.christernylander.nu

Christer Nylander
Riksdagsledamot (fp)
0702 - 52 28 22 / christer.nylander@riksdagen.se

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se