Nynäshamns kommun

"Nynäshamn ska bli Sveriges Florida"

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:24 CET

* Många nya seniorbostäder
* Utvecklad hemtjänst
* God tillgänglighet till serviceinstanser
* Hälsosamtal och hembesök
* Förebyggande av fallolyckor
* Trerättersluncher på äldreboenden

Det är några av punkterna i det omfattande program för äldrepolitiken som ska genomföras i Nynäshamn.

- Nynäshamn ska vara en stad för alla åldrar. Vi har inget emot att attrahera äldre personer att
flytta hit på samma sätt som äldre amerikaner flyttar till Florida, säger kommunstyrelsens ordförande Ilija Batljan.

-Samhället måste göras tillgängligt för alla oavsett förutsättningar. Vi måste tänka även på de
små detaljerna för att underlätta framkomligheten bland annat, säger ordföranden i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, kommunalrådet Leif Stenquist.

- Vi måste ha en stor bredd inom äldreomsorgen. Det är viktigt att man som äldre kan leva
"det egna livet" så länge man orkar och vill. säger Liselotte Vahermägi, socialnämndens ordförande.


_______________________________________________________________________
För ytterligare upplysningar, kontakta:
kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, Ilija Batljan, 08-520 681 72, 070-518 39 67
ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Leif Stenquist, 08-520 683 90, 070-675 20 80
ordföranden i socialnämnden, Liselotte Vahermägi, 08-520 680 60, 070-269 69 60