Comigo AB

Nynäshamns kommun tar ledningen med nytt rörverktyg

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:45 CEST

Med en ny metod kunde Nynäshamns kommun genomföra stort rörarbete utan att skapa driftstörningar hos kommunens industrier och boende.
     - Röromläggningen gick både snabbare och enklare än väntat, utan att någon av våra abonnenter drabbades av avstängningarna, säger Göran Kilegård, arbetsledare på Nynäshamns kommun.

Lösningen är ett klämverktyg med vilken man snabbt och enkelt kan stänga av gas- vatten- och avloppsledningar. Avstängningen kan göras direkt i anslutning till den del av ledningen som ska repareras istället för som oftast; att hela ledningsnätet stängs av. 


Lösningen för Nynäshamns kommun
För Nynäshamns kommun blev verktyget lösningen vid röromläggningen som genomfördes i samband med Vägverkets ombyggnation av trafikplats Ösmokorset. Platsen är även en viktig knutpunkt för det kommunala vattenledningsnätet.
     - Kommunens företag och invånare är beroende av en säker leverans. Att minimera driftstörningar har därför högsta prioritet, säger Göran.
Alternativet i detta fall hade varit att stoppa vattenflödet med närmaste ventil. Men då hade vi behövt stänga av en betydligt större del av ledningsnätet, vilket skulle medföra störningar hos många av våra abonnenter, avslutar Göran.

Enkel, snabb och säker metod
Metoden som fungerar på PE-rör med dimensioner upp till 500 mm består av ett pneumatiskt hydraulaggregat och själva klämverktyget. Metoden går ut på att klämma PE-rören så nära arbetsområdet som möjligt, så att gas- eller vattenflödet stoppas. Utrustningen är utformad för att vara lätt att transportera och bära med sig till och på arbetsplatsen.

Bildtext:

Nynäshamns Kommuns stora röromläggning vid Ösmokorset. Nöjd Göran Kilegård i bakgrunden. Klämverktyget i förgrunden.

För ytterligare information,

Kontakta 
Seth Lundgren, VD
Kojapo AB
 Smärgelvägen 17,
Länna Industriområde
 142 50 Skogås

Tfn: 08-447 43 40 
info@kojapo.se

Hämta högupplösta bilder på www.kojapo.se 

Företagsinformation

Kojapo AB Som etablerades 1972, utvecklar, importerar och marknadsför produkter och verktyg för vatten- avlopps- gas- och energiarbeten. Med ett brett sortiment, laddat med kunskap och egen lång erfarenhet fokuserar företaget på att skapa rationella, säkra arbetsplatser och ett perfekt slutresultat.

Kojapos kunder är kommuner, entreprenörer och grossister över hela Sverige. Planerare och användare kommer dagligen i kontakt med Kojapos produkter.