Bring Express

Nyprofilerad Post- och logistikkoncern blir ledande i Norden

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:00 CEST

Posten Norge utmanar sig själv, byter varumärke och låter sina dotterbolag bli en viktig del i byggandet av en nordisk post- och logistikkoncern. Idag, den 5. september, lanseras det nya varumärket Bring på den nordiska marknaden.

Under de senaste fyra åren har Posten Norge förvärvat ett 20-tal ledande företag inom post och logistik på den nordiska marknaden. Det har varit bolag som startats för att utmana konkurrenter, utmana affärslogik och utmana gamla rutiner. Syftet med förvärven har varit att skapa ett brett och framgångsrikt erbjudande byggt av många specialister. På den svenska marknaden äger Posten Norge Box, CityMail, Frigoscandia, Transflex, CustomerView. Gemensamt för den nyprofilerade koncernen blir en kraftsamling inför ytterligare expansioner. Bolagen tydliggör sina erbjudanden och samlas under ett och samma namn - Bring. Genom att visualisera bolagens tillhörighet stärks kunderbjudandet genom snabbare och smartare kundlösningar - i hela Norden och på varje lokal marknad.

Det betyder att specialistföretagen Box, CityMail,Frigoscandia, Transflex och CustomerView kommer att fortsätta att leverera sina specifika tjänster lika effektivt som tidigare - nu däremot med ett gemensamt utseende. Detta kommer att underlätta för kunderna att se bredden i koncernens hela erbjudande - oavsett om det handlar om pricksäker kommunikation i den svenska brevlådan från CityMail, snabba bud mellan stadsdelar eller städer med Box eller trygga matleveranser mellan de nordiska länderna med hjälp av Frigoscandia.

De post - och logistikföretag som kommer att ingå i nya Bring är Nor-Cargo, Frigoscandia, Transflex, Box, CityMail, Talk2Me och CustomerView.

- Styrkan i Bring är dotterbolagens specialistkompetenser. Det är genom företagsamheten och drivkraften i dotterbolagen som det nya Bring samlas under devisen «Finding New Ways», säger Dag Mejdell, koncernchef Posten Norge AS.

Det nya varumärkets gröna färg syftar till att skapa en stark identitet och tydlig profil. Den ska också visa på ett engagemang för miljön och miljöeffektiva lösningar i hela koncernen.

Brings sex olika verksamhetsområden kommer att visualiseras genom användning av specialistkompetensernas namn framkommer i logotypen. Brings specialister är Bring Citymail, Bring Frigoscandia, Bring Express, Bring Logistik, Bring Mail och Bring Dialogue.

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Tscherning, VD Box Group, + 46 709 75 54 70
Mats Forsberg, VD Citymail Sweden, + 46 707 52 42 14
Tobias Åbonde, VD Box Sverige, + 46 709 75 51 99
Kjell S. Rakkenes, Direktör för press- och medierealtioner Posten Norge AS, + 47 9905 52 956

För bilder och logotyper vänligen besök www.bring.se