Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Nyregistreringar av fordon under januari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:39 CET

Under januari 2007 nyregistrerades 22 865 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 19,3 % jämfört med januari 2006. Av de fordon som nyregistrerades var 21 220 av årsmodell 2005-2007, medan 1 645 var av äldre årsmodeller. Drygt 28 % av alla nyregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.

Under januari 2007 avregistrerades 23 563 personbilar, vilket är en ökning med
2 479 jämfört med januari 2006.


Nyregistrering av fordon under januari 2007 fördelade på fordonsslag
Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____190146.asp

Nyregistrering av personbilar under januari 2007 fördelade på importsätt
Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____190146.asp


Antalet motorcyklar (inkl. mopeder klass I) i trafik vid utgången av januari 2007 var 13,1 % fler än vid samma tidpunkt 2006.

Notera att mopeder klass I finns i registret fr.o.m. januari 1999.

Beståndsuppgifter för motorcyklar inkl. mopeder klass I

I trafik Avställda Totalt

30 juni 2006 362 931 153 978 516 909
31 dec 2006 320 679 220 357 541 036
31 jan 2007 317 347 225 091 542 438


Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

Mer om…

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publicerings tillfälle

Nyregistreringar för februari publiceras torsdagen den 1 mars 2007 kl. 09.30.