Statistiska centralbyrån, SCB

Nyregistreringar av fordon under juli

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 09:40 CEST

Under juli 2007 nyregistrerades 23 399 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 7,4 procent jämfört med juli 2006. Av de fordon som nyregistrerades var 21 037 av årsmodell 2005-2007, medan 2 362 var av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för 22 procent av alla nyregistreringar.

Under juli 2007 avregistrerades 10 264 personbilar, vilket är en minskning med 9 925 jämfört med juni 2006.

Se relaterad statistik på¨: http://www.scb.se/templates/pressinfo____210482.asp


Ansvarig myndighet
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Akademigatan 2, 831 40 Östersund
Tfn 063-14 00 00

Förfrågningar
Fredrik Söderbaum
Tfn 063 - 14 00 14
E-post fredrik.soderbaum@sika-institute.se

Producent
SCB, Enheten för transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Inge Karlsson
Tfn 019-17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.se