Linköpings kommun

Nyrekryterad stadsarkitekt med gedigen erfarenhet till Linköping

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2014 16:24 CET

Linköping har fått en stadsarkitekt. Johanna Wiklander är arkitekt, kommer från Stockholm och har lång erfarenhet av långsiktiga strategiska stadsplaneringsprojekt. Hennes uppgift är att arbeta med Linköpings utveckling i ett större perspektiv utifrån de viktiga processer som pågår, samt ansvara för stadens visionsarbete i stadsplaneringsprocessen.

Linköping växer och står inför flera utmaningar. Flera viktiga byggprojekt pågår och planeras, projekt som kommer att förändra stadsbilden på ett avgörande sätt. Vid Stångebro kommer ett nytt resecentrum att placeras, och en ny stadsdel kommer att växa fram i centrala Linköping med bostäder, kontor och handel i anslutning till resecentrum. Samtidigt håller Västra Valla på att utvecklas med den nya stadsdelen Vallastaden, Östra Valla med Nya Wahlbecks företagspark kommer att förändra stadsmiljön.

Rekryteringen av en stadsarkitekt innebär att Linköpings samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilson ytterligare stärker sin stab och att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med planering och utveckling av Linköping får ytterligare ett strategiskt stöd i kvalitetssäkring av arkitektur och stadsbyggnadsprojekt. Internt kommer Johanna att stötta medarbetarna i utformningsfrågor och utåt ska Johanna främst initiera och driva ett offentligt samtal om stadsbyggnadsfrågor.

Johanna Wiklander kommer från Stockholm och är arkitekt sedan 25 år tillbaka. Hon har under hela sin yrkeskarriär arbetat som privatpraktiserande arkitekt. Hennes erfarenheter står på tre ben, dels har hon arbetat med en rad uppdrag med stadsbyggnadsinriktning och andra typer av strategiska projekt kopplat till byggande och planering, dels har hon varit lärare, handledare och kritiker på arkitektbildningen på KTH i ämnet stadsbyggnad och slutligen deltar hon aktivt i det offentliga samtalet om stadsbyggnad i Stockholm genom att återkommande anlitas som moderator och workshopledare i stadsbyggnadssammanhang.

Johanna Wiklander var tidigare partner och utvecklingschef på White arkitekter och hon har varit anställd hos en av landets mest välrenommerade arkitekter, Johan Celsing.

– Jag är mycket glad för den här rekryteringen, säger Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör. Att vi nu har en stadsarkitekt innebär att stadens samlade kompetenser förstärks än mer och att vi får ännu bättre förutsättningar för en aktiv stadsbyggnadsdiskussion. Jag önskar Johanna hjärtligt välkommen till oss.

Foto: Ulla Montan

För mer information, kontakta Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör Linköpings kommun, på telefon 0707-61 28 11.

_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.