Skogsindustrierna

Nyskapande nomineringar till Träpriset 2012

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 10:00 CET

Intresset för Träpriset 2012 har varit rekordstort och sammanlagt har 225 bidrag skickats in. Av dessa har juryn nominerat tio bidrag som nu offentliggörs. Vinnaren presenteras den 15 mars 2012.

- Bidragen som skickas in till Träpriset blir mer arkitektoniskt nyskapande för varje omgång och därmed blir konkurrensen också hårdare, säger Tina Wik, arkitekt och Träprisjuryns ordförande.

Bland de nominerade bidragen till Träpriset 2012 återfinns, förutom villor och fritidshus, en universitetsbyggnad, ett hotell och ett flervåningshus. Det är första gången en så stor andel av de nominerade bidragen har fler än två våningar. Detta speglar utvecklingen i samhället i stort, där andelen flervåningsbyggnader med trästomme stadigt ökar.

Träpriset är ett hederspris instiftat av Svenskt Trä och en av Sveriges största arkitekttävlingar. Det delas ut vart fjärde år, till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i. Vem som helst har kunnat lämna in förslag till tävlingen förutsatt att byggnaden har varit helt färdigställd, högst fyra år gammal, att trä varit en viktig del av byggnadens utformning och att juryn fått besöka byggnaden om de önskat.

De 10 nomineringarna är:
Arkitekturhögskolan – Umeå
Copperhill Mountain Lodge – Åre
Pumpkällehagen – Viskafors
One Tonne Life – Hässelby
Kvarteret Limnologen – Växjö
Treehotel – Harads
Solbrinken Ordinary House – Nacka
Villa Nilsson – Gamla Lerberget
Skogssauna Tomtebo – Gävle
Slävik – Brastad

De 10 nominerade bidragen finns beskrivna i på www.trapriset.se/Nominerade_2012

Mer information om Träpriset finns på hemsidan www.trapriset.se

Det vinnande bidraget kommer att presenteras på Träprisdagen den 15 mars 2012 och en månad senare, den 18 april 2012 på Skogsnäringsveckan, delar H.M. Konung Carl XVI Gustaf ut bronsplaketten till vinnaren av Träpriset.

För mer information vänligen kontakta:
Per Bergkvist, projektledare Träpriset, Svenskt Trä/Skogsindustrierna, 070-218 38 87
Charlotte Apelgren, ansvarig kommunikation, Svenskt Trä/Skogsindustrierna, 070-661 78 81

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Svenskt Trä är en verksamhet inom bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, www.svenskttra.se