Världsnaturfonden WWF

Nyskapande projekt kan sätta fart på naturvården

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 10:53 CEST

Nu finns chansen för lovande projekt och idéer att testas och vidareutvecklas med hjälp av medel från Världsnaturfonden WWF – bidrag som förhoppningsvis ska sätta extra fart på naturvården.

För att hejda förlusten av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken krävs mer insatser och kanske även nya angreppssätt. Hur ska Sverige nå sina miljömål, hur får vi en hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystem, hur bevarar vi våra kulturlandskap och biologisk mångfald?

– Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i naturvårdens frontlinje och som kan bidra till värdefullt nytänkande inom svensk naturvård. Projekten ska ha en potential att främja biologisk mångfald och eller minska de ekologiska fotavtrycken i Sverige, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

Genom WWF:s stöd ska lovande projekt och idéer få möjlighet att testas och vidareutvecklas för att sedan kunna spridas i större skala. Det kan handla om utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad, fältprojekt, etcetera.

WWF:s satsning på innovativ naturvård startade 2010. Medlen delas ut en gång per år till ett antal projekt i form av projektbidrag. Stödet kan sökas av privatpersoner, grupper, organisationer, myndigheter eller företag.

Exempel på projekt som hittills tilldelats projektstöd:
Studie för att kartlägga AP-fondernas investeringar i bolag som verkar i områden med hög biodiversitet.
Samarbetsprojekt mellan myndigheter och exploatörer för att uppmuntra till att planera naturvård och markanvändning utifrån ett landskapsperspektiv.
Projekt som ska undersöka hur naturens rättigheter konkret kan appliceras i samhälleliga och juridiska processer.
Forskningsstudie som tittar på ett nytt sätt att via insekters lockdofter kartlägga skogsbrukets effekter på naturvårdsintressanta arter.

Under Världsnaturfonden WWFs tak för innovativ naturvård finns även stiftelserna Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne, Florafonden, Skogsfonden STORA-WWF. Ansökan om medel från dessa görs på samma blanketter och behandlas och delas ut samtidigt som medlen för innovativ naturvård.

Ansökan ska vara inskickad till WWF senast den 16 september 2014
Ansökningshandlingar, kriterier samt information om innovativ naturvård samt de tre stiftelserna Stiftelsen Väktarfonden & Nils Dahlbecks minne, Stiftelsen Florafonden och Stiftelsen Skogsfonden STORA-WWF finns på: www.wwf.se/innovativnaturvard

För frågor och mer information, kontakta:
Sofi Alexanderson, naturvårdshandläggare WWF, 0736-52 97 09
Katarina Herou, presskontakt, WWF, 0702-82 51 25 Senast uppdaterad 2014-05-13