Upplands-Bro kommun

Nystart för Bro Hof Slotts golfklubb

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 14:34 CEST

Foto: Bro Hof slott

Mark- och miljödomstolen har avgjort frågan om hur en av norra Europas bästa golfbanor ska anpassas till intilliggande naturreservat och miljöbalkens regler. Det fortsatta arbetet med ny detaljplan har därmed fått rätt förutsättningar för att ge golfbanan sin slutliga utformning.

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro begärde 2009 att Bro Hof Slotts golfbana skulle anpassas till den detaljplan och gränserna för intilliggande naturreservat som avtalats mellan kommunen och Bro Hof Slotts golfklubb AB. Nu har mark- och miljödomstolen lagt fast att anläggningen inte utförts inom beslutade villkor och att vissa justeringar måste göras.

Under tiden rättsprocessen pågått har kommunen och golfklubben träffat en överenskommelse om att inleda ett arbete med en ny detaljplan och att utvidga och anpassa naturreservatets gränser. Mark- och miljödomstolens beslut innebär att kommunen nu vet vilka bestämmelser parterna har att rätta sig efter. Syftet med det fortsatta arbetet är att ge golfbanan en möjlighet att samverka med naturvårdsintressen, Brobornas tillgång till området och att uppfylla grundläggande miljökrav. 

– Nu hoppas jag att vi kan lägga diskussioner om rätt eller fel bakom oss och koncentrera oss på att utveckla en attraktiv miljö kring Bro Hof Slotts golfklubb, en miljö som vi kan fortsätta att vara stolta över och som kan behålla sin plats som en mästerskapsbana, säger kommunstyrelsens ordförande Irène Seth.


Upplands-Bro kommun ligger vid Mälaren drygt två mil nordväst om Stockholm och ca 25 minuters pendeltågsresa från Stockholms central. Upplands-Bro har två tätorter, Kungsängen och Bro. Kommunen har nu drygt 24 500 invånare och expanderar både vad det gäller invånare och företagsetableringar.