Karolinska Institutet, KI

Nystart för diabetesforskningen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:41 CEST

I dag invigs de nya lokalerna för Rolf Lufts Forskningscentrum för Diabetes och Endokrinologi. Det innebär en nystart inom ett forskningsområde i stark utveckling.

Centrumets forskargrupper vill i framtiden bland annat fokusera mindre på djurförsök och mer på forskning direkt på mänsklig vävnad, samtidigt som man strävar efter att i ökad utsträckning studera insulinproduktionen i levande kroppar snarare än i provrör. Man arbetar också på att ta fram nya testmetoder för att underlätta transplantation av insulinproducerande celler från en människa till en annan.

Rolf Lufts Forskningscentrum för Diabetes och Endokrinologi grundades 1989. De nya lokalerna kommer att ge bättre utvecklingsmöjligheter för centrumets redan mycket framgångsrika verksamhet. Kartläggning av de insulinproducerande betacellernas uppbyggnad och signalsystem är ett av de områden som forskargrupperna ägnar sig åt; ett annat är utveckling av nya diabetesläkemedel; och ett tredje är förbättring av dagens metoder för att åtgärda de komplikationer som drabbar diabetespatienter. Bättre sårvård är exempelvis mycket angeläget för att minska behovet av amputationer och även på detta område ligger forskningen på Rolf Lufts Forskningscentrum i den internationella frontlinjen.

Rolf Lufts Forskningscentrum är en del av Karolinska Institutet, men ligger på Karolinska Universitetssjukhusets område. De anställda kombinerar forskartjänster på Karolinska Institutet med läkartjänster på sjukhuset. Vid invigningen idag talar professor emeritus Rolf Luft, Locums styrelseordförande Dag Larsson, Karolinska Universitetssjukhusets direktör Cecilia Schelin Seidegård, samt forskarna Per-Olof Berggren, Jeffrey M Friedman, Moira Lewitt, Annika Tibell, Bo Angelin och Suad Efendic.

För mer information kontakta:
Per-Olof Berggren, professor, 08-517 721 97
Kerstin Brismar, professor, 08-517 758 68
Klas Östman, presschef Karolinska Universitetssjukhuset, 070-450 77 97
Sabina Bossi, pressekreterare Karolinska Institutet, 070-224 38 95


Sabina Bossi