Aurorum Science Park

Nystartat företag påverkar vardagen för 25000 bilister i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2012 14:54 CEST

Bolaget Electronic Parking har i samarbete med Luleå kommun utvecklat en revolutionerande tjänst för bilister. Glöm kort, mynt och biljetter. Om du har tillgång till en smartphone eller en dator så kan du betala parkeringen oberoende av parkeringsautomater.

Luleå blir nu först i landet med att erbjuda allmänheten detta betalsystem på kommunala parkeringar. Betalningen sker genom att ange bilens registreringsnummer på tjänstens hemsida eller i den mobila applikationen, Eparkera, som finns tillgänglig på AppStore/Android Market.  Parkeringsavgiften dras därefter från ett betalkort.

Den 2a maj öppnas tjänsten för allmänheten.  Luleå kommun är först i värden med denna interaktiva tjänst, men bolaget bakom tjänsten siktar redan på internationell lansering.

 Syftet är att skapa ökad flexibilitet för Luleås medborgare när de ska sig använda av stadens parkeringar.

- Det handlar från vår sida främst om att förbättra servicen, men man kan kanske också se det här som en fortsatt utveckling av det kontantfria samhället, säger Kid Larsson, arbetsledare på avdelningen för gator och trafik.

Projektet startade hösten 2011 och sker i samarbete mellan Luleå kommun och Electronik Parking. På sikt finns planer på att uppdatera tjänsten med tillägg där bilisten blir guidad till närmast lediga parkeringsplats. Det görs via avancerade matematiska ekvationer och statistik som samlas i systemet utifrån bilisten gps-position. Utvecklare har inlett en patentundersökning och teamet bakom Electronic Parking hoppas på att fler kommuner ser möjligheten med att använde modern it-teknik för att tillgodose kundens behov.

- Luleå är ett samhälle med goda förutsättningar för utveckling av företag med inriktning mot innovationer och it-miljöer. Närheten till universitetet som utbildar arbetskraft med spetskompetens och det aktiva näringslivet är några av de anledningarna varför företaget valde att starta utvecklingen av tjänsten i Luleå, säger grundare till företaget.   

Arctic Business Incubator (ABI) har tillsammans med Länsstyrelsen och ALMI hjälpt till med resurser för att stötta företagets utveckling. 


För mer information vänligen kontakta:
Jan-Olof Andersson, Electronic Parking  Luleå
Tfn: 072-702 53 78
Jan-Olof.Andersson@eparkera.se

Kid Larsson, Gator och Trafik, Luleå Kommun
Tfn: 0920-45 51 86

 

Eller läs mer på www.electronicparking.se   www.eparkera.se

Electronic Parking AB erbjuder tjänsten Eparkera för parkeringsägare som exempelvis kommuner, markägare och parkeringsbolag. Med Eparkera anslutet kan parkeringsägare ta betalt för parkering utan att behöva ha parkeringsautomater utplacerade kring sina parkeringsautomater. Den parkerande kunden väljer och betalar sin parkering direkt via en app eller direkt via sin webbläsare i sin telefon.