Länsstyrelsen i Gotlands län

Nystartsjobb – ökade möjligheter för arbetsgivare och arbetslösa

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 17:05 CEST

”Anställ en långtidsarbetslös och slipp arbetsgivaravgiften”, var ett av
budskapen i regeringens satsning i vintras på Nystartsjobb. Kampanjen har slagit väl ut på Gotland. Allt fler arbetsgivare upptäcker denna möjlighet till rekrytering och anställning.
- Vi har i dag cirka 70 arbetslösa som har fått anställning med hjälp av detta stöd, säger Jim Enström, arbetsförmedlingen Visby. Men flera anställningar är på gång och det finns plats för ännu fler. Därför satsar nu arbetsförmedlingen på ytterligare en annonskampanj.

Nystartsjobb innebär att arbetsgivaren inte behöver betala arbetsgivaravgift för motsvarande period som personen har varit arbetslös. Så för den som har varit arbetslös i fem år kan alltså arbetsgivaren slippa betala arbetsgivaravgiften för lika lång period. Bra för alla!

Nystartsjobb riktar sig till den som stått utanför arbetsmarknaden i minst ett år, men för ungdomar räcker det med ett halvår. Det är alltså inte bara arbetslösa som är målgruppen, utan t ex den som varit sjukskriven en längre tid kan också komma ifråga.

- Vi ser att de grupper av arbetslösa som haft svårast att få ett arbete; ungdomar, äldre och funktionshindrade, har med denna åtgärd lättare kunnat få en anställning, säger Jim Enström och konstaterar att 10 % av dessa är äldre än 57 år.

Många kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare sker på mer informell väg, därför är det viktigt att sprida information om denna möjlighet. Arbetsförmedlingen på Gotland går nu ut med en annonskampanj för att uppmärksamma Nystartsjobben för ännu fler arbetsgivare och arbetssökande!


Ytterligare information
Jim Enström
Arbetsförmedlingen
0498-29 25 15