Landskrona stad

Nystartskontor till Landskrona

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 16:16 CEST

Nystartskontor till Landskrona

Landskrona kommun är en av de kommuner där Regeringen inrättar Nystartskontor. Nystartskontoren är ett nytt verktyg i arbetet med att minska utanförskapet och skapa fler jobb.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att Landskrona kommun idag har fått den formella frågan om vi vill vara delaktiga i utvecklandet av Nystartskontor, säger Tutti Johansson Falk, kommunalråd (m) och tillika ordförande i Arena Sysselsättning.

- Vi för nu dialog med Nutek om innehållet i avtalet och räknar med att det kan tas ett formellt beslut redan vid kommunstyrelsemötet i oktober.

- Vi har sedan lång tid tillbaka, bland annat genom Arena Sysselsättning, haft goda och konstruktiva dialoger mellan näringslivsföreträdare, statliga myndigheter och kommunens olika verksamheter. Nystartskontor är ytterligare ett steg på vägen att göra resan från utanförskap till företagsamhet så kort och smidig som möjligt, avslutar Tutti Johansson Falk.

För ytterligare information kontakta:

Tutti Johansson Falk - 0709 470563

Jan Nilson, projektsamordnare Centrum & Österlyftet 0709 470613