Linköpings kommun

Nytänkande i socialtjänsten och kvalitet i omsorgen – Linköping visar vägen under Almedalsveckan

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 11:57 CEST

Linköpings kommun har under många år varit en föregångare i socialt arbete och utveckling av äldreomsorgen. Inte sällan har detta varit omdiskuterat. Socialstyrelsen är kritisk till Linköpings kommuns modell för att ge socialt bistånd. Almedalsveckans första dag viker vi helt och hållet åt seminarier kring hur omsorg och sociala insatser ska anpassas till kommande generationers behov.

Linköpings kommun är tillsammans med andra aktörer representerad i fyra seminarier under Almedalsveckans första dag, måndagen.

Måndagen inledds med ett högaktuellt ämne: ”Lättillgänglig socialtjänst främjar hälsa och ger goda livsvillkor till medborgarna”. I Linköping kan den enskilde individen efterfråga olika former av sociala insatser, utan myndighetsbeslut. Modellen är föremål för diskussion med bland annat socialstyrelsen, som kräver just myndighetsbeslut. Socialstyrelsen har utfärdat ett vite på en miljon kronor om kommunen inte ändrar sina rutiner. Linköpings kommun anser att den enskilde, med hjälp av utförlig information samt vägledning av kvalificerad personal, själv kan välja vilken typ av insats man vill ha. En forskningsstudie kommer att belysa vad modellen innebär ur brukar-, personal- och utvecklingsperspektiv.

Linköping utmärker sig genom att en stor andel omsorgen bedrivs av många olika utförare. Detta ställer krav på att uppföljningen av vården är professionell och behandlar såväl egen regi som privata aktörer jämlikt. En utförare måste göra det den har utlovat. För att uppnå detta har Linköpings kommun ett kvalitets- och utvärderingskontor som är specialiserat på uppföljningsfrågor. Detta behandlas i seminariet ”Så arbetar Linköpings kommun med kvalitets-, avtals- och verksamhetsuppföljning”.

Ny teknik och nya medicinska rön kan revolutionera vården av framtidens åldringar, underlätta personalens arbete och öka kvaliteten i omsorgen av de gamla. Mot den här fonden har Karios Future i samarbete med bland annat Linköpings kommun frågat morgondagens äldre, dagens yngre pensionärer, deras anhöriga, personal, chefer och beslutsfattare inom äldreomsorgen om deras syn på framtidens äldreomsorg. Seminariet "När man blir gammal på riktigt".

Seminariet ”(bo)omsorg - när rekordgenerationen blir 80+” handlar om effektiv vård, omsorg och ökat oberoende för äldre - med hemmet som bas. Fokus ligger på ökat oberoende för äldre med kronisk sjukdom samt trygghet och minskad ensamhet hos äldre - med IT och mobila lösningar som en viktig möjliggörare. Bakom satsningen står Linköpings universitet, Landstiget i Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun och ca 50 företag. 2030 kommer antalet 80-plussare nästan ha fördubblats. Prognosen pekar på ökade omsorgskostnader på 40-50 procent.

_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.