Teknikutbildarna i Norden AB

Nytänkande inom utbildning

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 15:19 CET

Teknikutbildarnas valideringssystem fortsätter att växa. Verktyget, som validerar både smala och breda kunskapsområden, har redan många trogna kunder och nu har företaget även ingått ett utbildningssamarbete med Korsnäs.

Många organisationer upplever en frustration i att hålla kompetensnivån uppe. Utbildningsbehoven är många, personalens bakgrund och behov varierar och alla har redan fullt upp och svårt att sätta av utbildningstid. Det dessutom slöseri med tid att sitta av kurstid som avhandlar sådant man redan kan.

Det är mot den bakgrunden som Teknikutbildarna tagit fram sitt valideringsverktyg. Istället för att all personal utbildas på samma sätt testar man först vilken kunskap varje medarbetare har och kompletterar sedan utgående ifrån individen. Konceptet kallas ”Utbilda inte mer, utbilda rätt”.

Genom ett stort urval av frågor kan deltagarnas kunskaper styrkas och eventuella kunskapsluckor visas. I systemet finns också förberett för en individbaserad kompletteringsutbildning.

- Var och en kan få sin egen skräddarsydda kurs att läsa. Därefter görs ny validering, berättar Teknikutbildarnas viceVD Bernt Bergvall som varit projektledare för utvecklingen av produkten.

Fortum Heat har använt systemet under flera år och valde i våras att både förlänga och utöka avtalet till att gälla fler personer. Fortifikationsverket har använt det i en speciell satsning på fastighetstekniker.

Sundsvalls Elnät använder det för att i mellan utbildningsperioderna mäta om kompetensen är på en fortsatt bra och säker nivå. Ett suveränt system, säger Anders Söderberg driftsansvarig på Sundsvalls Elnät.

 

Senast i raden av samarbetspartners är alltså Korsnäs AB som använder systemet vid utbildning av personalen i att optimera det nya kraftvärmeverket.

 

Frågor ställs till vVD Bernt Bergvall, 0708-803 206.

Basen för Teknikutbildarna finns i det breda området teknik. Vi är ett av Sveriges största utbildningsföretag med inriktning mot teknik.

Och vi är störst i Norden inom elområdet. Inom underhåll har vi lång erfarenhet och trygga relationer med många stora industrier och energibolag.

I takt med att vi växer så får vi ökat förtroende att paketera även andra utbildningar i våra smarta och smidiga system.  Området Mätteknik & Ritningsläsning växer i en rasande takt och Energi & Ånga är en självklarhet i vår kurskatalog.