Botkyrka kommun

Nytänkande metodseminarium om teater och personer med utvecklingsstörning

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 10:58 CEST

Under onsdagen den 29 september äger ett metodseminarium rum i Hallunda. Seminariet handlar om hur en verksamhet kan arbeta med teater och personer med utvecklingsstörning. Under dagen kommer goda exempel och inspiration att tas upp av Glada Hudik-teatern, Umeå universitet och Hallunda Dagliga verksamhet. Därutöver kommer workshops att möjliggöra diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Botkyrka kommun avser att bygga upp en professionellt inramad teaterverksamhet i samverkan mellan Daglig verksamhet Hallunda, FUB Botkyrka-Salem, Globträdet och med viss samverkan med representant för Glada Hudikteatern. Syftet med processen är inte främst att starta och bedriva teaterverksamhet utan att utveckla och dokumentera en metodik som idag inte existerar. Teaterverksamheten skall utföras av funktionshindrade och icke funktionshindrade tillsammans, på villkor som utgår från allas fulla delaktighet och lika värde. 

-         ” Vi försöker hela tiden vara nytänkande och genom handling visa på nya alternativ för att öka servicen till våra medborgare, i det här fallet personer med begåvningsmässiga funktionshinder. Jag är glada över att vi anordnar metodseminariet så att olika aktörer kan inspirera varandra och dela med sig av sina verktyg för att arbeta med dessa frågor”, säger Inger Erikson, enhetschef inom förvaltningen Utbildning och Arbetsmarknad i Botkyrka kommun.

Kontaktpersoner
Inger Erikson, enhetschef
Botkyrka kommun – Utbildning och Arbetsmarknad
08-530 61668, inger.erikson@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se