Huddinge kommun

Nytt äldreboende för finskspråkiga huddingebor

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:24 CEST

Björnkulla äldreboende i Huddinge har sedan 2002 erbjudit äldreomsorg på finska. Den 29 april tar kommunen det första spadtaget till en ny byggnad vid Björnkulla som ska ge ytterligare 24 bostäder för Huddinge kommuns finsktalande äldre.
Välkommen till första spadtaget den 29 april kl 14:00

Äldreomsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD), minister Bo Lindroos från Finlands ambassad i Sverige och Uno Eriksson, VD för Huge Fastigheter AB tar tillsammans ett symboliskt första spadtag till den nya byggnaden vid Björnkulla äldreboende. Efteråt bjuder vi på underhållning och lättare förtäring.
Det finns möjlighet till intervjuer med de medverkande, boende och personal.

Omsorg på modersmålet ger ökad trygghet
Huddinge kommun har en stor andel finskspråkiga invånare och erbjuder sedan flera år tillbaka äldreomsorg av finskspråkig personal. Regeringen vill inför 2010 stärka finskan som minoritetsspråk i Sverige och föreslår därför bland annat att förvaltningsområdet för finska ska utökas med 18 kommuner, varav Huddinge är en.
- För många äldre är det en stor trygghet att få sin omsorg utförd av personal som kan det egna modersmålet. Vi försöker alltid tillmötesgå detta behov, och det är glädjande att vi snart kan erbjuda våra finkspråkiga äldre fler platser vid Björnkulla äldreboende, säger äldreomsorgschef Britt-Marie Karlén.

Tillbyggnaden beräknas stå klar i februari 2010 och ska ge Björnkulla äldreboende 24 nya bostäder. Äldreboendet består då totalt av 49 lägenheter, har ett eget tillagningskök och en bastu för de boende.

Adress: Björnkulla äldreboende, Björnkullaringen 50 Flemingsberg, Huddinge
08-535 345 77

För mer information vänligen kontakta:

Erika Svärdh, Informationschef, äldreomsorgsförvaltningen
08-535 312 05, 0708-79 04 80

Webbplats: www.huddinge.se/aldreomsorg