Huddinge kommun - politik

Nytt äldreboende i Huddinge ska byggas ihop med förskola

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 09:25 CEST

Huddinge ska få ett nytt äldreboende som öppnar upp för gemenskap mellan generationer. Förutom de 90 nya lägenheterna ska även en förskola med plats för 120 barn placeras i samma byggnad. Det fattade kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskott beslut om på sitt senaste sammanträde.

– Det här är ett unikt samarbete mellan förskolan och äldreomsorgen som har pågått i över tre år. Med många dialoger och förändringar har vi nu nått fram till en plan som ska fungera över tid. Det känns skönt att snart vara i mål, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Ett växande behov av fler äldreboendeplatser och förskoleplatser har skapat nya idéer om hur efterfrågan ska mötas i kommunen. Efter att ta fått inspiration från andra delar av landet har Huddinge nu valt att kombinera det nya äldreboendet i Segeltorp med en förskola, i samma fastighet.

– Många äldre känner sig ensamma och isolerade vilket kan leda till ökad risk för depressioner, demens och andra hälsoproblem. Med ett kombinerat äldreboende och förskola ges möjligheter till social samvaro mellan generationer som är väldigt positivt på många sätt. Det kommer bli mycket glädje och skratt, säger Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Också barnen kommer att möta en annan generation under sin tid på förskolan. Utöver gemensamma köks- och personalutrymmen kommer det att finnas samlingslokaler i fastigheten som både förskoleelever och de äldre kan ta del av.

– Det här är ett väldigt roligt sätt att planera nya förskolor på. Genom kombinationen skapar vi även möjlighet att bedriva en nattis-verksamhet, eftersom köket kommer att vara öppet under en större del av dygnet, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Detaljplanen, som ska upp till kommunfullmäktige 14 november, medger även att lägenheterna kan göras om till studentbostäder om behoven längre fram skulle förändras.


För mer information

Malin Danielsson (L) 
Kommunalråd med ansvar 
för samhällsbyggnadsfrågor 
08-535 301 83  
malin.danielsson@huddinge.se

Nicholas Nikander (L) 
Politisk sekreterare 
08-535 301 59 
nicholas.nikander@huddinge.se 

Eva Carlsson-Paulsén (M)
Ordförande i äldreomsorgsnämnden
08-535 301 66
Eva.Paulsen-karlsson@huddinge.se

Joakim Goding (M)
Politisk sekreterare
08-535 301 58
joakim.goding@huddinge.se

Karl Henriksson (KD)
Kommunalråd och 
ordförande i förskolenämnden
08-535 313 51
karl.henriksson@huddinge.se

Emma Svensson (KD)
Politisk sekreterare
08-535 301 69
emma.svensson@huddinge.se