Linköpings kommun

Nytt allaktivitetshus med höjda ambitioner i Skäggetorp

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 13:55 CET

Linköpings kommun investerar i ett nytt, modernt allaktivitetshus i Skäggetorp. Det nya huset ska erbjuda aktiviteter för alla åldrar. Allaktivitetshuset ska utformas i nära samverkan med Skäggetorpsskolan.

Det nya allaktivitetshuset blir någonting helt nytt mot det tidigare. Ett nytt, modernt bibliotek som kärna och ett kommunalt drivet allaktivitetshus där det skapas möjlighet till bland annat att spela teater, spela in musik, utöva dans och e-sport.

– Koalition för Linköping har höjda ambitioner för allaktivitetshuset. Kommunen måste höja sina insatser för att motverka segregationen i Skäggetorp. För det krävs en rad insatser av olika slag. Skäggetorpsborna vill att den kommunala närvaron i stadsdelen ökar. Därför bygger vi nu ett kommunalt allaktivitetshus, säger Jakob Björneke, kommunalråd (S) och ordförande barn- och ungdomsnämnden.

– Verksamheten ska tas fram i dialog med de som bor och verkar i Skäggetorp, med föreningsliv och eldsjälar samt anställda. Vi vill att huset ska fyllas med meningsfulla aktiviteter som möter den efterfrågan som finns och då är det oerhört viktigt att ha en dialog med dem som ska vistas i allaktivitetshuset, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth, ordförande (MP) kultur- och fritidsnämnden.

– Allaktivitetshuset ska vara till för alla åldrar, även om särskilt fokus riktas mot unga. Biblioteket ska bli en nydanande arena för språkutveckling, läsning, folkbildning, demokrati och möten. För att vara attraktivt är det också angeläget att huset kännetecknas av modern teknik och utrustning, säger Karin Granbom-Ellison, ordförande (L) i bildningsnämnden.

Verksamheten i allaktivitetshuset ska också kunna samverka med Skäggetorpsskolan. Man ska kunna samutnyttja lokaler och funktioner, exempelvis genom att anställda i allaktivitetshuset ska kunna bidra med sina kompetenser i skolans verksamhet och vice versa.

Huset ska som en av kommunens arbetsplatser skapa förutsättningar för praktikplatser och arbetsmarknadsanställningar kopplat till verksamhetens inriktning.

Byggnationen av allaktivitetshuset beräknas starta i höst och vara i drift sommaren 2018. Idag bedrivs ungdomsverksamhet för 10-12 åringar i Skäggetorps centrum. Den verksamheten kommer att förläggas i det nya allaktivitetshuset.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Jakob Björneke (S), 0702-43 81 45, kommunalråd Karin Granbom-Ellison (FP), 0725-82 81 74 eller Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden 0736-00 56 50.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.