Academic Communication

Nytt index ger insikt i arbetet med arbetsgivarvarumärket

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 10:12 CET

NYTT ANALYSVERKTYG VISAR NYA FÖRETAG BLAND TOPPLACERINGARNA 
En bra samarbetskultur och ett spännande arbetsinnehåll, det är viktigt för unga och det tror man sig hitta hos Google. Det visar Career Index, ett analysverktyg för employer brandigarbetet där framtidens medarbetare betygsätter dagens arbetsgivare utifrån de frågor de tycker är viktigast. Det nya sättet att mäta visar även upp nya företag som TeliaSonera, Cap Gemini och Unilever bland topparna.

I Career Index betygsätter svenska studenter tio HR-parametrar (1-5) utifrån hur viktigt de anses vara för att trivas på en arbetsplats. Därefter väljer de en till nio arbetsplatser de vill söka jobb på och sedan betygsätter studenterna (1-5) hur väl han/hon uppfattar att valda företag är på att prioritera de olika parametrarna

Svante Randlert, vd för Academic Communication företaget bakom Career Index, beskriver produkten som ett verktyg för företag i arbetet med arbetsgivarvarumärket.

 -        Traditionella rankingar ger en bild av hur välkänt ett varumärke är. Vi har sett ett behov hos våra kunder av ytterligare en dimension, nämligen möjlighet att analysera hur man upplevs av de man vill attrahera och kunskap om vad som är viktigt för dem.

Samarbete viktigt, jämlikhet mindre viktigt

Tittar man generellt på vilka områden som generation Y ser som viktiga för att trivas på en arbetsplats sticker frågor som samarbete, arbetsinnehåll, ledarskap och balans i livet ut. Anledningen till att Google toppar tre av fyra rankinglistor är att de upplevs leverera väl inom dessa områden. Den fråga som ger advokatfirman Vinge högst indexvärde är ledarskap.

 Faktorer som upplevs vara mindre viktiga är arbetsgivarens arbete med jämlikhet, företaget roll i samhället och hur framgångsrikt företaget upplevs vara.

-        Rankinglistorna för Career Index bygger på poäng. Flest poäng får de företag som uppfattas starka inom de områden som är viktiga för studenterna. Eftersom vår metod skiljer sig ser vi andra företag i toppen än vi är vana vid från traditionella rankingar. Exempelvis har vi TeliaSonera, Cap Gemini och Unilever som inte brukar synas i andra topplistor men som syns i vår på grund av stark image på för målgruppen viktiga områden, avslutar Svante Randlert.

Bifogade rankinglistor bygger på svar från 2453 studenter inom områdena ekonomi, IT, teknik och juridik.

 Om Career Index

Career Index bygger på svar från 4999 studenter 4812 unga akademiker . Respondenterna väljer initialt en till nio arbetsplatser de vill söka jobb på. Därefter betygsätter de (1-5) tio olika HR-parametrar utifrån hur viktiga de tycker de är på en arbetsplats. De tio parametrarna är: balans i livet, karriär, arbetsinnehåll, samarbete, lön & förmåner, jämlikhet, ledarskap, framgångsrik, roll i samhället samt placering & fysisk miljö. Sist graderar respondenterna (1-5) hur väl de uppfattar att valda företag levererar inom respektive parameter.

Rankinglistor Career Index: utbildningsområde ekonomi, IT, teknik och juridik.

Rankinglistorna för Career Index bygger på poäng, där de områden som anses vara både viktiga för målgruppen och där de uppfattar arbetsgivarna som starka ger flest poäng. I formeln för Career Index väger uppfattning dubbelt så tungt som viktighet då detta är en faktor som arbetsgivarna själva kan påverka genom sitt employer brandingarbete.

 För mer information, vänligen kontakta:
Svante Randlert, vd Academic Communication.
Mobil +46 708-99 88 34             
Mail: sr@academiccommunication.se

Academic Communication grundades 2009 och är ett dotterbolag till bemanning- och rekryteringsföretaget Academic Work. Academic Communication hjälper arbetsgivare att tydliggöra och synliggöra sitt arbetsgivarvarumärke mot studenter och unga akademiker i syfte att attrahera relevant kompetens. Några av produkterna i Academic Communications portfölj är Career Index, Careerbook, Employer Branding Academy och Employer Branding events på Campus.