ReadSoft

Nytt antal aktier i ReadSoft AB

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2013 13:21 CEST

Genom utbyte av konvertibler i ReadSoft AB har antalet B-aktier ökat med 9.000 aktier och antalet röster har ökat med 9.000. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i ReadSoft till 33.144.440 varav 1.354.500 A-aktier och 31.789.940 B-aktier. Det totala antalet röster i ReadSoft uppgår till 45.334.940 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 3.314.444 kronor.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-07-31 kl 13:00.

För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB 
Kristin Widjer, Bolagsjurist
Tel: 042 – 490 21 29 alt. 0733 – 37 86 79
E-mail: kristin.widjer@readsoft.com

Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för
automatiskdokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com