Sagax

NYTT ANTAL PREFERENSAKTIER I SAGAX

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:10 CEST

Som framgår av tidigare pressmeddelanden har Sagax under april månad genomfört två apportemissioner om
1 375 000 respektive 140 000 preferensaktier. Efter genomförda emissioner finns totalt 28 682 598 aktier i Sagax fördelade på 12 077 322 stamaktier och 16 605 276 preferensaktier.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per den 31 december 2008 till 839 000 kvadratmeter fördelat på 110 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.


Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2009 kl. 09.00.