Sagax

NYTT ANTAL STAMAKTIER I SAGAX

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 13:17 CET

Sagax har emitterat 289 686 stamaktier till följd av att innehavare av teckningsoptioner (TO 2006:1/2011) tecknat sig för stamaktier. Efter emissionen finns totalt 49 619 030 aktier i bolaget fördelade på 12 367 008 stamaktier och 37 252 022 preferensaktier.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2010 till 1 019 000 kvadratmeter fördelat på 127 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2010 kl. 12.30.