Huddinge kommun - politik

Nytt arbetsområde planeras i Flemingsberg

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2012 11:33 CET

Ett nytt arbetsområde ska skapas i södra Flemingsberg, på gränsen till Botkyrka kommun. Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området utmed järnvägen norr om Tullinge hantverksby.

– Inriktningen i det här området kommer nog att bli mot hantverksföretag och lättare industri, ungefär som i Tullinge hantverksby. Vi försöker få fram mark för olika typer av företag, såväl avancerad forskning och utveckling som handel, hantverksföretag och industri, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det finns ett skriande behov av ny mark för företagsetableringar i Stockholmsområdet. Vi vill ha ett mångfacetterat näringsliv i Huddinge och föra en näringslivsvänlig politik som skapar förutsättningar för nya jobb, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande.

Intill det nya arbetsområdet planeras även för en ny sträckning av väg 226 (Huddingevägen) kallad Förbifart Tullinge. I etapp 1, som kommunstyrelsen också gav detaljplaneuppdrag för, ingår sträckan från Flemingsberg till det nybyggda bostadsområdet Riksten i Tullinge.

Ny mark för arbetsplatsområden håller även på att planläggas i Länna, Skogås, Gladö och Glömstadalen.

För mer information kontakta:


Daniel Dronjak Nordqvist (M) kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 08-535 301 57

E-post: daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

 

Tomas Hansson, kommunalråd (KD) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

Telefon: 08-535 351 51

E-post: tomas.hansson@huddinge.se

 

Karl Henriksson, politisk sekreterare (KD)

Telefon: 08-535 301 69

E-post: karl.henriksson@huddinge.se