NCC AB

Nytt asfaltverk minskar koldioxidutsläpp med 85 procent

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2014 11:59 CEST

Igår invigde NCC ett helt nytt miljöanpassat asfaltverk i Karlstad med 85 procent mindre CO2-utsläpp än det tidigare. Träpellets har ersatt oljebränslet i tillverkningen och NCC är först i Norden med det unika bränslebytet. Närmare hälften av Värmlands asfalt tillverkas av NCC.

– Att byta ut oljebränslet mot träpellets minskar mängden koldioxidutsläpp från 22 kilo till tre kilo per ton asfalt. För vår årsproduktion i Karlstad är det en minskning av utsläppen motsvarande 1 050 personbilar per år. Dessutom ligger vårt nya verk bara sju kilometer från Karlstad, en tredjedel av transportsträckan mot gamla verket i Kil, säger Jan Kallin, marknadschef NCC Roads.

NCC:s asfaltverk i Karlstad förser Värmland med närmare hälften av all asfalt som tillverkas i regionen, mellan 80 000 – 120 000 ton asfalt per år. Hälften levereras till statliga och kommunala kunder och hälften till det privata näringslivet.

NCC är först i Norden att byta ut eldningsolja mot träbränsle vid asfaltstillverkning. Målet är att konvertera alla NCC:s 30 oljedrivna asfaltverk i Sverige till träbränsle inom fem år. Sedan starten förra året har redan tolv av verken bytt till träbränsle, från Umeå i norr till Halmstad i söder.

– NCC:s innovation att använda bränsle från träspill istället för olja visar att vi leder energiomställningen i den nordiska asfaltbranschen. Vi både minskar belastningen på miljö och klimat avsevärt, och tillmötesgår våra kunder som har som mål och krav att upphandla klimatanpassat, säger NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck.

I Norge drivs redan åtta av NCC Roads 21 asfaltsverk med fiskolja, en restprodukt från livsmedelsindustrin. Men i ett land med mycket skog som Sverige är träbränsle ett naturligare val.

I det nya Karlstadverket kan NCC nu också tillverka NCC Green Asphalt - en patenterad asfalt med upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp än vanlig då den kan tillverkas vid lägre temperatur.

Satsningen på förnyelsebart bränsle och lågenergiasfalt ingår i NCC Green Concept som bidrar till hållbar utveckling och mindre miljöpåverkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Kallin, marknadschef, NCC Roads Sverige. Telefon 031-771 51 69

Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige . Telefon 08- 585 523 92, 070-226 76 80

Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC AB en omsättning på 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Roads erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar, från produktion av stenmaterial och asfaltprodukter till beläggningsarbeten och vägservice .

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.