Jusek

Nytt avtal för akademiker i försäkringsbranschen

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 13:30 CEST

Ett tydligare arbetsgivaransvar för en fungerande löneprocess och årliga utvärderingar av hur lönesamtalsmodellen fungerar. Det är några ingredienser i det nya avtal som nu har slutits mellan förbunden Jusek, Civilekonomerna, Civilingenjörsförbundet och försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation FAO.

Det nya avtalet innehåller förändringar som syftar till att få lönesamtalsmodellen att fungera bättre. Avtalet tydliggör att ansvaret för en fungerande lönebildning ligger hos företagen. För att ytterligare säkerställa att det går rätt till kommer de centrala parterna att årligen utvärdera löneavtalet och lönesamtalsmodellen.

- En årlig utvärdering gör att vi ser eventuella problem direkt och kan åtgärda dem snabbt, säger Åsa Harvig Göthberg, förhandlare på Jusek. Det blir en kontrollstation för att se till att intentionerna i avtalet efterföljs.

Avtalet gör även medlemsföretagen uppmärksamma på att de ska organisera arbetet för att förebygga ohälsa. Syftet är att komma åt det ökade arbetstidsuttaget och omfattande restid utanför ordinarie arbetstid.


Om avtalet
Avtalet gäller retroaktivt från den 1 januari 2006 och omfattar nära 2 000 akademiker inom försäkringsområdet. Precis som tidigare avtal innehåller det inga förutbestämda siffror för lönenivåer. Avtalet bygger på lokal lönebildning med lönesamtal som grund. Avtalsperioden är treårig med möjlighet att säga upp avtalet det andra året.


För kommentarer:
Åsa Harvig Göthberg, förhandlare Jusek, 070-665 29 66
Henrik Stävberg, förhandlare Civilekonomerna: 070-266 27 65
Maria Olausson, förhandlare Civilingenjörsförbundet, 070-657 80 88