Jusek

Nytt avtal för akademiker på bank

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 08:31 CEST

Åtgärder för fungerande lönesamtal

Tydligare ramar för individuella lönesamtal, lönerevision för föräldralediga och klarare roller för arbetstagare och fackförening i de lokala löneförhandlingarna, är frågor som har fått fokus i det nya avtalet för akademiker i bank. Avtalet har träffats av Jusek, Civilekonomerna och Civilingenjörsförbundet med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation. Avtalet börjar gälla den 1 januari 2004.

-Det är viktigt att lönesamtalets roll i lönebildningen tydligt preciseras i avtalet, förklarar Carl-Henrik Jonsberg, Juseks förhandlare. Även chefens roll och mandat att förhandla måste klargöras om modellen med lönesamtal ska fungera fullt ut.

Några viktiga utgångspunkter i avtalet:
*Avtalet innehåller inga potter utan lönesamtalet ska hållas förutsättningslöst med den närmsta chef som har befogenhet att träffa överenskommelse om ny lön
*Större ansvar och svårighetsgrad i arbetet ska påverka den individuella lönen
*Om en medarbetare haft en väsentligt sämre löneutveckling än den genomsnittliga nivån på banken ska hon/han tillsammans med chefen eller akademikerföreningen utröna orsakerna och ta fram åtgärder
*Om chef och medarbetare inte kommer överens om den nya lönen tar akademikerföreningen över och förhandlar med arbetsgivaren

En annan viktig utgångspunkt i det nya avtalet är att den som är föräldraledig ska ha ett årligt lönesamtal på samma sätt som om man varit i arbete.

-Det här är ett sätt att motverka att föräldraledighet blir en diskriminerande faktor i arbetslivet, säger Carl-Henrik Jonsberg. Vi måste öka möjligheterna för våra medlemmar att kunna vara hemma med sina barn utan att, för den skull, missa en lönerevision.

För kommentarer kontakta:
Carl-Henrik Jonsberg, ombudsman på Jusek, 08-665 29 51, 070-665 29 51