Almega

Nytt avtal för bemanningsföretagen: En flexibel lönemodell för en flexibel bransch

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 11:18 CEST

Bemanningsföretagen inom Almega har träffat ett nytt treårsavtal om löner och anställningsvillkor med Tjänstemannaförbundet HTF och Akademikerförbunden inom SACO. Avtalet innehåller framförallt ett nytt prestationslönesystem som är positivt för branschen och berör nära 30 000 medarbetare.

Att medarbetarna arbetar ute hos kunderna är den absolut viktigaste faktorn för bemanningsföretagens lönsamhet. Företagen väljer därför att öka medarbetarnas inkomst genom att ge mer betalt till de som arbetar mycket, med en inkomsttrygghet bestående av en månadslön i grunden.

Medarbetarna får insyn i och kan påverka sin egen arbetssituation genom samverkansgrupper på företagen.

Det nya lönesystemet innebär att den uthyrde medarbetaren är garanterad lön för 133 timmar per månad och efter 18 månaders anställning för 150 timmar. Till detta kommer en prestationslönedel som gör det möjligt för medarbetarna att påverka sin inkomst.

Anställda som idag har månadslön på heltid kan välja att behålla månadslönen eller gå över till det nya systemet och därmed öka förtjänstmöjligheterna.

En auktorisation för bemanningsföretag har tagits fram i samarbete med HTF och LO och kommer att beslutas på Bemanningsföretagens årsmöte i maj.

– Det är mycket positivt att vi gemensamt med fackförbunden har tagit fram ett förslag till ny auktorisation för bemanningsföretag, säger Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen. Auktorisationen ska göra det lättare för kunderna att välja ett seriöst bemanningsföretag i framtiden, säger Eva Östling Ollén.

Avtalet innebär lönehöjningar med 1,8 procent 2004, 2,0 procent 2005 respektive 3,0 procent 2006. Kostnaden för avtalet är 7,3 procent på tre år.

Avtalet gäller från den 1 maj 2004 – 30 april 2007.

Kontaktpersoner:
Gunnar Järsjö, förhandlingschef Bemanningsföretagen, tel 070-345 69 62
Eva Östling Ollén, förbundsdirektör, tel 070-345 69 68


Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för bemannings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. Bemanningsbranschen bedömer enbart människors kunskaper och erbjuder arbete till personer med all slags kompetens.