Almega

Nytt avtal för underhållsarbetare

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 13:18 CEST

Avtal har träffats mellan Almega Serviceentreprenörerna och Fastighetsanställdas Förbund avseende specialservice. Avtalet omfattar 125 företag med ca 3 000 arbetstagare. Avtalet innebär löneökningar på 670 kronor vilket efter avräkningar motsvarar 2,6 %. Avtalet gäller för perioden 2012-04-01 – 2013-03-31.

Avtalet innebär löneökningar med 670 kr motsvarande 3 %. Hälften av beloppen betalas ut generellt och andra hälften fördelas efter lokala förhandlingar. Ny lägstalön för den som fyllt 20 år är 19 160 kr. För ungdomar fyllda 19 år är lägsta utgående månadslön 16.000 kr.

För ungdomar mellan 16 -18 år fryses för dessa gällande lönenivåer under avtalsperioden.

– Totalt sett innebär det att kostnadsökningarna för arbetsgivarna hamnar på 2,6 procent vilket överensstämmer med de avtal som tidigare slutits av parterna inom industrin, säger Peter Lindgren, avtalsansvarig på Almega.

Övertid och OB samt övriga ersättningar som finns i avtalet behålls oförändrade under hela avtalsperioden.

– För branschen var det centralt att inte höja de olika tilläggen. Jag tycker att både vi och facket visat på ansvarstagande avseende detta kollektivavtal. Det visas om inte annat genom att vi kommit fram till ett avtal i linje med märket utan varsel om konfliktåtgärder, säger Peter Lindgren

Avtalet innebär även att mertidsarbete regleras samt att parterna tillsätter en gemensam arbetsgrupp beträffande visstidsanställningar, sammanhållen arbetstid samt övertidsarbete.

För mer information:

Peter Lindgren
Almega Serviceentreprenörerna
tfn: 070-345 69 93

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.