Sveriges Arkitekter

Nytt avtal ger studenter en fot in på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 11:33 CEST

Ett nytt kollektivavtal för studenter, tecknades den 3 september mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, och fackförbunden Sveriges Arkitekter, Unionen, Vision, Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna samt Akademiförbundet SSR.

– Studentmedarbetaravtalet ger ökade förutsättningar att ta tillvara kompetens hos universitets- och högskolestuderande samtidigt som det underlättar övergången mellan studier och yrkesliv och tillför fastighetsbranschen aktuell kunskap, säger parterna i ett gemensamt uttalande.

Studentmedarbetaravtalet vänder sig till arbetsgivare i fastighetsbranschen och studerande på högskolor och universitet. Systemet med studentmedarbetare innebär att studenter kan anställas redan under sin studietid och arbeta med relevanta arbetsuppgifter max 15 timmar under flexibla villkor.

– Att anställa en studentmedarbetare innebär att arbetsgivare i fastighetsbranschen tar ansvar för den framtida kompetensförsörjning, samtidigt som de ger en student möjlighet till relevant arbetslivserfarenhet.

Studentmedarbetaravtalet stöds av regeringen som har beviljat 500 000 kronor i ekonomiskt stöd för att öka kunskapen om studentmedarbetaravtal bland studenter och arbetsgivare.


Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Vi har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.