LO

Nytt avtal inom bemanningsbranschen

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 15:10 CEST

Ett preliminärt avtal har träffats mellan LOs 16 förbund och
bemanningsföretagen inom ALMEGA. Det omfattar ca 10 000 anställda inom bemanningsbranschen.

Avtalet innebär att de personliga lönerna liksom avtalets lägstlöner ökar med 500 kronor per månad.

I avtalet ingår dessutom en överenskommelse om förbättrade anställningsformer. Denna innebär att varje avsteg från heltid ska ske efter överenskommelse med den fackliga organisationen. Avsikten är att begränsa förekomsten av deltidsarbete inom branschen.

I syfte att begränsa antalet oseriösa företag inom bemanningsbranschen, innehåller avtalet en överenskommelse om auktorisation av uthyrningsföretag.

Avtalet innehåller också en omställningsförsäkring i likhet med övriga avtal inom LO-området.

De delar av avtalet som rör löner kommer att omförhandlas den 1 juni 2005 liksom 21 juni, 2006. Övriga delar av avtalet gäller till och med den 31 december 2004.

En förhandlingsgrupp kommer nu bland annat att arbeta vidare med frågan om hur man ska hantera de ibland stora variationerna i arbetstidens förläggning som försvårar den anställdes sociala situation, liksom former och innehåll för företagshälsovården. Detta är frågor som LO har väckt i
förhandlingarna men som ännu inte har nått en lösning. LOs målsättning är att en överenskommelse om detta ska finnas i avtalet efter årsskiftet.

Avtalet träder i kraft efter att varje förbund har undertecknat avtalet.

För mer information kontakta Håkan Löfgren, ombudsman, 08-796 27 12