Tjänstemannaförbundet HTF

Nytt avtal klart för anställda i bemanningsbranschen

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:48 CEST

HTF och Bemanningsföretagen har idag tidigt på morgonen träffat ett treårigt avtal om löner och allmänna villkor för tjänstemän inom bemanningsföretagen. Dessutom har parterna träffat överenskommelse om ett nytt lönesystem för uthyrd personal.

Avtalstidens längd
Avtalet gäller från den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2007.

Löner
1 maj 2004 1,8% garanti 190 kronor
1 maj 2005 2.0% garanti 200 kronor
1 maj 2006 3.0% garanti 300 kronor

Dessutom tillkommer en löneutvecklingsskrivning som beräknas till 0.5%. Sammanlagt innebär avtalet en löneökning med cirka 7.3% under perioden.

Lägstlönerna för 20 och 24 år höjs med i genomsnitt 330 kronor per år. För en 24-åring innebär det att lägstlönen höjs till lägst 15 020 kronor år 2006.

Det nya lönesystemet innebär att den uthyrde medarbetaren är garanterad lön för 133 timmar per månad och efter 18 månaders anställning för 150 timmar. Till detta kommer en prestationslönedel. Med det nya lönesystemet kan medarbetarna få större inkomster än med det nuvarande systemet.

Anställda som idag har månadslön på heltid kan välja att behålla månadslönen eller gå över till det nya systemet och därmed öka förtjänstmöjligheterna.

- När det gäller de allmänna villkoren har vi fått en hel del klargöranden och förbättringar, bland annat i semester och sjuklöneregler. Vi har fått ett ökat inflytande över provanställningar, utbokning av personal för att öka utbokningsgraden med mera, säger förhandlingschef Erik Hjerpe.

- Det nya lönesystemet innebär att vi nu har fått en tydlig struktur så att företagen inte får möjlighet att använda sig av hemsnickrade konstruktioner, säger förhandlingschef Erik Hjerpe. Detta är ett genombrott som ger ökade inkomster och en bättre stabilitet för hela bemanningsbranschen.

- Vi kommer också att finnas med i den planerade auktorisationen för bemanningsföretagen tillsammans med LO, avslutar förhandlingschef Erik Hjerpe.

Ytterligare information lämnas av förhandlingschef Erik Hjerpe, 070-636 91 27, ombudsman Sam Dandemar, tel 070-636 91 26 eller förbundsstyrelseledamoten Peter Bording, tel 0703-77 48 93.


Pressekreterare Maria Mirsch
Tel: 08-737 82 68
Mobil: 070-668 90 42

Tjänstemannaförbundet HTF, Box 30102 (Franzéngatan 5), 104 25 Stockholm, telefon 08-737 80 00, fax 08-618 68 12 Internet www.htf.se