Finansförbundet

Nytt avtal klart för Forex Bank och X-Change

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 14:15 CEST

Avtalen för Finansförbundets medlemmar på Forex Bank och X-Change med Svensk Handel är nu klara. Det lokala avtalet ger en kollektivgaranti på 5,61 % av lönekostnaden under perioden 1 maj 2014 till 30 april 2016. Av det blir 4,4 % löneökningar och resten finansierar förbättringar av ersättningen för förskjuten arbetstid. 

-  Vi är mycket glada över att det nu finns avtal på plats och att lönerevisionen kan påbörjas. Förhoppningen är förstås att arbetsgivaren på rätt sätt värdesätter de insatser som våra medlemmar gör, så att det blir ett mycket gott utfall under perioden fram till 2016, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Parterna har lokalt kommit överens om ett tvåårigt avtal till ett värde av 5,61 %. Kollektivgarantin räknas upp med 2,3 % av summan av de fasta kontanta lönerna för tjänstemän den 1 maj 2014 och med 2,1 % den 1 maj 2015. För 2014 finns en individgaranti på 300 kr för en heltidsanställd. År 2015 är det parternas ambition att arbeta utan individgaranti. Lönerna ska dock sättas efter de lönekriterier som gäller på arbetsplatserna, men med vissa justeringar.

För medarbetare som erhåller ingen eller ringa löneökning ska arbetsgivaren ta fram en handlingsplan som beskriver vad som förväntas av medaretaren för att han eller hon ska få bättre löneökning nästkommande år. Under nästa år ska man också definiera vad ringa löneökning innebär.

Ersättning för förskjuten arbetstid höjs

Ersättningen för förskjuten arbetstid höjs för både lördag och söndag. Ersättningen mellan klockan 07.00 och 00.00 på söndagar höjs från 75 % till 90 %. Ändringen träder i kraft från och med den 1 maj 2014. Från den 1 maj 2015 höjs ersättningen mellan klockan 08.00 och 21.00 på lördagar från 50 % till 70 %.

-  Den sammanlagda förbättringen av löner och tillägg är avsevärt bättre än de löneökningar som gällt på arbetsmarknaden i övrigt. Det har varit viktigt för oss, eftersom vi anser att våra medlemmar på Forex Bank och X-Change släpar efter lönemässigt jämfört med medlemmar på andra banker, säger Glenn Axelsson, ledamot i Finansförbundets styrelse och vice ordförande i klubben på Forex Bank.

Nytt i avtalet är att alla visstidsanställda kommer att ingå i lönerevisionen, utom de som har annat arbete eller eget företag där de arbetar mer än 50 % som huvudsyssla. Övriga visstidsanställda (inklusive studerande), kommer alla ingå i lönerevisionen oavsett hur mycket de jobbar. De som jobbar minst 50 % under året har rätt till lönesamtal.

-  Sammantaget är vi nöjda med utfallet, särskilt som ersättningen för förskjuten arbetstid förbättrats. Det var en mycket viktig fråga för medlemmarna och en fråga som klubben prioriterat. Vi kommer att fortsätta att jobba för ytterligare förbättringar av avtalet i nästa avtalsrörelse. 

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om vårt medlemskap på vår webbplats.