Conscriptor

Nytt avtal kortar ledtiderna i vårddokumentationen hos Landstinget i Blekinge

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 14:02 CET

Akutkliniken i Karlskrona. FOTO: Andreas Blomlöf

Landstinget i Blekinge och Conscriptor, som leder utvecklingen mot en effektivare och mer digitaliserad svensk vårdadministration, har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal.

Samarbetet mellan Landstinget i Blekinge och Conscriptor gäller leverans av vårddokumentation som en tjänst. Avtalet har slutits efter de tester som landstinget genomfört under hösten 2015.

-Med avtalet säkerställer vi att journalerna alltid är uppdaterade enligt det regelverk och de kvalitetskrav vi arbetar efter och vi kan använda vår egen personal till förbättringsarbete på olika nivåer utan att äventyra ledtider i vårdadministrationen, säger Eva Widell, tf, avdelningschef, vårdadministration - resurssekreterarna, vårdadministration Akutkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona - Karlshamn.

-Under hösten 2015 utvärderade vi Conscriptors tjänster och deras förslag på lösningar. Vi ser nu att de kan vara en del av flera viktiga åtgärder som vi nu gör för att säkerställa vår dokumentation, fortsätter Eva Widell.

-Vårddokumentationen är en viktig fråga där vi har krav på att journalutskrifter görs i tid och med hög kvalitet. Vi fattar många beslut i vår verksamhet baserat på information som finns i våra journalsystem. I dag är situationen sådan att vi själva inte hinner dokumentera allt inom de svarstider vi satt upp. Den tjänstebaserade lösning och teknik vi nu fortsätter med, gör att vi dels kommer i takt med journalerna, dels skapar utrymme för förbättringsarbete och möjligheter att införa effektivare rutiner, avslutar Eva Widell.

Henric Carlsson, vd Conscriptor:
- Det har varit en noggrann process med täta uppföljningar och utvärderingar där olika intressenter varit delaktiga, inklusive det lokala facket. Sammantaget är jag stolt över att man efter denna process valt att inleda detta långsiktiga arbete tillsammans med oss.
-Vi ser mer och mer att pressen på att informationen i vårdens system skall finnas där med kortare och kortare ledtider. Informationen är central för vårdens beslut. Trycket ökar dessutom ytterligare när patienten nästan i realtid, med ”Journal på nätet” skall kunna ta del av informationen kring patientbesöket.

Landstinget Blekinge är ett av flera landsting som det senaste året valt att teckna avtal med Conscriptor. Bland de övriga landsting och regioner som valt att samarbeta med Conscriptor finns bland annat Gotland, Västmanland, Stockholm, Uppsala, Värmland och Gävleborg.

Conscriptor AB grundades år 2006 av Henric Carlsson. I dag har företaget cirka 250 medarbetare spridda över hela landet. Bolaget är verksamt inom hälso- & sjukvård med patientsäkra lösningar för en effektivare vårdadministration. Omsättningen 2015, ca 113 MSEK. Conscriptor har huvudkontoret i Slussen, Henån på Orust, ca 60 km norr om Göteborg. DI har utsett Conscriptor till Gasellföretag åren 2009-2012. Conscriptor på webben: www.conscriptor.se