Landstinget i Värmland

Nytt avtal med Cambio Cosmic stärker landstinget

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:14 CET

Ett nytt avtal med leverantören av IT-systemet Cambio Cosmic ska ge landstinget bättre insyn och kostnadskontroll och bättre framförhållning om problem uppstår i samband med införandet.

Dessutom bildar landstinget tillsammans med sex ytterligare landsting ”Kundgrupp Cosmic”. Därigenom blir Cosmic-landstingen en starkare kund gentemot leverantören, kan göra gemensamma prioriteringar och stärka den gemensamma kompetensen.

Beslutas i styrelsen
Det kompletterande avtalet med dataföretaget Cambio, liksom samverkansavtalet med övriga ”Cambio-landsting” skall tas av landstingsstyrelsen vid mötet den 20 februari.

Det var i februari 2002 som landstinget i Värmland träffade avtal med Cambio Healthcare Systems AB om införandet av ett så kallat datoriserat vårdinformationssystem. Införandet har därefter delvis varit förknippat med problem som fått stor medial uppmärksamhet.

Brister och förseningar
Landstinget har vid ett antal tillfällen påpekat fel och brister i systemet, liksom förseningar.
Detta ledde hösten 2006 till nya förhandlingar mellan landstingsledningen och ledningen för Cambio. Syftet var att försök reda ut vad som brustit, liksom att tydliggöra förutsättningarna för fortsatt drift och utveckling av systemet. Tonläget har tidvis varit ganska högt och såväl innehållna utbetalningar liksom skadeståndsanspråk har aktualiserats.

Tilläggsavtal till grundavtalet
Nu har parterna dock kommit överens om ett tilläggsavtal till det grundavtal som träffades för fem år sedan. Det nya avtalet reglerar händelseförloppet när problem uppstår som inte grundavtalet täcker in. Dessutom stipulerar det att landstinget under våren skall precisera upplevda brister i leveransen och tillsammans med Cambio fastställa en tidsplan för när bristerna skall vara åtgärdade. Tidsplanen kopplas till krav på skadestånd om inte Cambio löser uppgiften.

Tydliggör ansvar
-Med detta tilläggsavtal så får vi i samförstånd med Cambio en betydligt bättre kontroll på det fortsatta införandet. Båda parters ansvar tydliggörs och vi skärper kraven på leverantören, säger landstingsdirektör Tore Olsson i en kommentar.

-Att vi sju landsting nu formellt går samman i ”Kundgrupp Cosmic” stärker oss ytterligare vid införandet, fortsätter Tore Olsson. De sju landstingen som är Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Uppsala och Östergötland samverkar även med den privata vårdgivaren Capio AB som också är Cosmic-kund. Tillsammans blir kundgruppen starkare. Inget landsting står ensamt mot leverantören.
- Därigenom, som samlad aktör, blir vi trovärdigare och tryggare som kund, säger Tore Olsson.

Frågor besvaras av
Tore Olsson, landstingsdirektör, telefon: 070- 637 04 27