SalusAnsvar AB

Nytt avtal med senaste konceptkunden Sveriges Arkitekter

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 13:12 CEST

Sveriges Arkitekter har slutit avtal med SalusAnsvar om ArkitektFörsäkring. Organisationen har även blivit konceptkund hos SalusAnsvar.

Från och med den första oktober är SalusAnsvar ny samarbetspartner inom företagsförsäkring för Sveriges Arkitekter. Ansvarsförsäkringen omfattar cirka 700 arkitektföretag med en sammanlagd premieintäkt på 3,5 miljoner kronor. SalusAnsvar och Sveriges Arkitekter samarbetar sedan tidigare inom bank och sakförsäkring.

I och med det breddade produktsamarbetet blir Sveriges Arkitekter även konceptkund hos SalusAnsvar. En konceptkund är en organisation som har ett samarbete med SalusAnsvar inom områdena spara, låna och försäkra samt marknadsför dessa tjänster under eget varumärke. Sveriges Arkitekter blir SalusAnsvars elfte konceptkund.

- I och med vår elfte konceptkund Sveriges Arkitekter har vi överträffat vårt årsmål på tio konceptkunder. Vårt konsekventa arbete med tydligt fokus på organisationer går till och med bättre än planerat, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar.

Sveriges Arkitekter är en intresseorganisation för landets alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare. Organisationen har drygt 9 000 medlemmar.

- Vi har goda erfarenheter av tidigare samarbete med SalusAnsvar. Jag bedömer att förutsättningarna är goda för att åstadkomma en långsiktig och stabil avtalsrelation ven inom ArkitektFörsäkringen, säger Staffan Carenholm, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 310 000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.