Scania AB

Nytt avtal om fyradagarsvecka för 12 000 Scania-anställda i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 16:05 CET

Scania har träffat avtal med Metall- och tjänstemannaorganisationerna om fortsatt fyradagarsvecka för 12 000 anställda inom den svenska verksamheten. Avtalet omfattar första halvåret 2010. Samtliga anställda är lediga på fredagar under det första kvartalet, och volymberoende personal är ledig även på fredagar under det andra kvartalet. Fyradagarsveckan tillämpas utan löneavdrag.

Lösningen möjliggörs genom att all arbetstidsförkortning för 2010 från de centrala kollektivavtalen som inte redan använts, genom lokalt avtal, koncentreras till fredagarna. Resten av tiden, dvs mellanskillnaden mellan arbetstidsförkortningen och hel ledighet, står företaget för.

I uppgörelsen ingår att ingen avsättning till Scaniamedarbetarnas resultatbonusstiftelse görs för räkenskapsåret 2009 samt att det garanterade bonusbeloppet tas bort för 2010. Dessutom kommer utbetalningen av retroaktiv lön för 2009 och semestertillägg för 2010 att senareläggas.

Scania förbinder sig att inte lägga något varsel under avtalstiden.

Det nya avtalet om fyradagarsvecka gäller för samtliga Scanias medarbetare och chefer inom produktion, forskning och utveckling samt administration och centrala staber inom verksamheten i Sverige – totalt cirka 6 000 tjänstemän och 6 000 verkstadsanställda.

Fyradagarsvecka är en viktig del i Scanias strategi för att behålla kompetensen i företaget trots mycket kraftigt minskad efterfrågan.

Nuvarande avtal om fyradagarsvecka för Scanias anställda i Sverige har tillämpats sedan den 1 juni och löper ut vid årsskiftet. Detta avtal slöts inom ramen för den centrala överenskommelse som träffades mellan IF Metall och Teknikföretagen i mars 2009. Under året har Scania infört olika former av korttidsvecka för drygt 2 000 anställda i bland annat Nederländerna, Frankrike och Tyskland.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 35 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2008 uppgick faktureringen till 89 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 8,9 miljarder kronor.

Scanias pressreleaser finns på www.scania.com