Örebro Läns Landsting

Nytt avtal om högspecialiserad vård

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 14:11 CEST

Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, och Akademiska sjukhuset i Uppsala blir huvudleverantörer av högspecialiserad vård till Sörmland och Västmanland.

Landstingen i Västmanland och Sörmland har slutit ett avtal om högspecialiserad sjukvård med Universitetssjukhuset Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Avtalet är ett ramavtal för remissbunden, högspecialiserad sjukvård med tillhörande tjänster som utbildning och konsultationer. Med detta avtal blir Universitetssjukhuset Örebro och Akademiska sjukhuset huvud-leverantörer av högspecialiserad vård till de båda landstingen. Vården avser elektiv/planerad och akut sjukvård, såväl öppen som sluten vård inom så gott som samtliga specialitetsområden.

Avtalet är treårigt och gäller 2005-01-01-2007-12-31 med möjlighet för de båda köparlandstingen att förlänga avtalet i ytterligare två år. Omfattningen av den vård som USÖ kommer att erbjuda beräknas uppgå till cirka 60 mnkr per år.

Med avtalet fastslås en gemensam ambition för parterna att utveckla ett långsiktigt samarbete för att tillgodose det högspecialiserade vårdbehovet och ett partnerskap som innefattar bl.a. kompetensöverföring, kompetensförsörjning samt gemensamma satsningar inom IT-området.

- Avtalet är mycket positivt för USÖ:s del och det känns tillfredsställande att återigen teckna avtal med Sörmland och Västmanland. Tidigare har USÖ haft avtal om högspecialiserad vård med Sörmland fram till 1999 och med Västmanland till 1992. Med avtalet får vi en större långsiktighet och trygghet i uppdragen från de två landstingen. Jag ser avtalet som ett resultat av den starka vilja som finns i vår region att samverka för patienternas bästa, kommenterar Tore Öberg, sjukhusdirektör för Universitetssjukhuset Örebro.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:
Sjukhusdirektör Tore Öberg, 019-602 37 00, 070-515 37 00
Ekonomichef Lennart Frommegård, 019-602 65 65, 070-682 65 65