Landstinget Gävleborg

Nytt avtal pressar priserna för patienterna

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 12:01 CEST

Prissänkningar med upp till 40 procent väntar nu länets tandvårdspatienter som är i behov av implantat. Det är följden av det nya avtal som Folktandvården nu förhandlar fram med sina leverantörer.

Det är ofta kostsamt att byta ut sina tänder. För en normalpatient som fyllt 65 år kostar det runt 20 000 kr att sätta in implantat i en hel käke. För patienter under 65 år, som inte omfattas av högkostnadsskyddet, kan samma åtgärd kosta mellan 60 000 och 70 000 kronor, upp till dubbla priset om båda käkarna behöver bytas ut.

Dessa båda patientgrupper kan nu se fram emot sänkta kostnader. Folktandvården har nått bra resultat i de senaste förhandlingarna när det gäller tandteknik och implantatkomponenter, dessutom har Folktandvården delvis bytt teknik. Det har gjort att implantatbehandlingar för 65+ patienter kan prissänkas med upp till 40 %.

För patienter under 65 år minskar kostnaderna med runt 10 000 kr per käkimplantat. Det handlar här om en liten grupp patienter som med dagens tandvårdförsäkring kommer lite i kläm.

– Det känns mycket bra att kunna sänka kostnaderna för båda dessa grupper patienter. Vi vill ju inte att de ska behöva betala mer än nödvändigt för att få hjälp, säger tandvårdschef Svante Lönnbark.

Protetik och implantatbehandlingar är det mest komplicerade man kan göra inom tandvård. Behandlingen består av många moment. Det innebär också att prissättning och debitering blir komplicerad och svåröverskådlig.

Försäkringskassan ersätter en del av kostnaderna för båda grupperna. För 65+ gruppen finns dessutom högkostnadsskyddet som gör att patienten inte betalar mer än 7700 kronor för själva behandlingen. Utöver det får patienten själv betala kostnaden för material (t.ex. proteständer) samt kostnaden för implantatkomponenter.

Förutom åtgärder som berättigar till ersättning från Försäkringskassan kan vårdgivaren ta betalt för egna lokala åtgärder, vilket inte är ovanligt. Lokala åtgärder ingår inte i högkostnadsskyddet utan betalas helt av patienten. Detta sker dock inte i Folktandvården Gävleborg. Här ingår hela kostnaden för behandlingen i den räkning som Folktandvården skickar till Försäkringskassan. Detta är enligt reglerna och innebär att det kan visa sig vara billigare för patienten i slutändan.

Mer information
Svante Lönnbark, chef för Folktandvården Gävleborg, 070-559 28 19

Fakta
Folktandvården behandlade 79 000 vuxna patienter och 47 000 barnpatienter 2004. Tandhälsan hos länets vuxna befolkning har under perioden 1979 – 1999 förbättrats väsentligt. Antalet tandlösa har sjunkit från 16,5% 79 till 4,4% 1999.

Folktandvården har drygt 60% av marknadsandelarna när det gäller vuxentandvård och 96% när det gäller barnen. Folktandvården har också en ekonomi i balans, vilket är en förutsättning för att kunna rekrytera tandläkare och erbjuda länets invånare en högkvalitativ tandvård.

Tidigare prisjämförelser som gjorts när det gäller bastandvård har visat att Folktandvården Gävleborg ligger någonstans i mitten, för vissa åtgärder under och för vissa åtgärder över snittet. Apoteket har gjort en jämförelse när det gäller undersökning och förebyggande åtgärder och där hamnade vi bland de tre billigaste landstingen.

Cirka 500 patienter fick under 2004 någon form av implantat 110 av dessa patienter fick ett helkäksimplantat i minst en av käkarna.

Johan Adolfsson, pressansvarig, 026-15 57 37, 0703-15 57 37